Annons
EMA: Vaccinerna mot covid-19 säkra för gravida
Foto: Istock

EMA: Vaccinerna mot covid-19 säkra för gravida

Läkemedelsmyndigheten EMA har gått igenom forskning som omfattar sammanlagt cirka 65 000 graviditeter.

19 jan 2022, kl 09:38
0

Annons

Det finns ett växande vetenskapligt stöd för att mRNA-vaccinerna mot covid-19 är säkra för gravida och deras väntade barn. Det konstaterar EU:s läkemedelsmyndighet EMA sedan en särskild arbetsgrupp (task force) för covid-19-frågor kartlagt forskningsläget.

Arbetsgruppen har gjort en detaljerad genomgång av ett tiotal studier om covid-19-vaccinering med mRNA-vaccin under graviditet. I Sverige och övriga EU är det de två mRNA-vaccinerna från Pfizer/Biontech respektive Moderna som är aktuella. Bland studierna fanns dels sådana som undersökte effekterna på kvinnan och dels studier av eventuell påverkan på barnet. Sammanlagt omfattade studierna omkring 65 000 graviditeter i olika stadier.

Samstämmiga resultat

Vid forskningsgenomgången hittade arbetsgruppen inga tecken på att vaccinerna kan öka risken för graviditetskomplikationer, missfall, för tidig födsel eller negativ påverkan på det ofödda barnet. De granskade forskningsresultaten visar samstämmigt att mRNA-vaccinerna mot covid-19 är säkra för gravida, framhåller EMA.

Forskningen visar också att covid-19-vaccinerna skyddar gravida lika effektivt som andra personer mot sjukhusinläggning och död på grund av covid-19. Biverkningarna är också desamma hos gravida som hos andra.

Låg vaccinationstäckning bland gravida

I Sverige rekommenderar Folkhälsomyndigheten ända sedan i maj i fjol att gravida vaccinerar sig mot covid-19, efter vecka 12. Eftersom gravida har högre risk för allvarlig covid-19 och sjukdomen kan öka risken att föda för tidigt bedömer myndigheten att det är viktigt att gruppen får det skydd som vaccinerna ger.

Men statistiken visar att vaccinationstäckningen bland gravida kvinnor är lägre än bland andra jämnåriga. Enligt den senaste rapporten är dock täckningen på väg uppåt. Av de kvinnor som födde barn 12 januari 2022 hade 60 procent fått två doser vaccin, vilket är en något högre andel än i december och tidigare under fjolåret.

Men det finns fortfarande stora skillnader mellan olika regioner i landet. Det visar statistiken över dem som födde barn mellan 8 december 2021 och 12 januari 2022. Högst vaccinationstäckning hade födande kvinnor i Västerbotten där över 70 procent fått två doser. Lägst var vaccinationstäckningen i Region Kalmar där under 50 procent hade fått två vaccindoser.