Annons
Studie om ketamin mot PTSD visar lovande resultat
Foto: Istock

Studie om ketamin mot PTSD visar lovande resultat

Symptomen hos personer med kroniskt PTSD minskade vid upprepade infusioner av ketamin.

8 jan 2021, kl 11:15
0

Upprepade intravenösa infusioner av ketamin minskar symptomen hos personer som lider av kroniskt posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Det visar en ny studie från Icahn school of medicine på universitetssjukhuset Mount Sinai som har publicerats i American journal of psychatry. Behandlingen ger en snabb förbättring som dessutom upprätthålls i flera veckor efteråt, enligt forskarna.

Första studien med upprepade infusioner

Den aktuella studien är den första randomiserade kontrollerade studien där man testar effekten och säkerheten av upprepade ketamininfusioner mot kroniskt PTSD. Enligt forskarna är resultatet lovande.

– Våra resultat ger insikt i effekten vid en upprepad ketaminbehandling vid PTSD vilket är ett viktigt steg i vår strävan att utveckla ny farmalogiska ingrepp för denna kroniska och funktionshindrande sjukdom eftersom ett stort antal individer inte fått tillräcklig hjälp av de behandlingar som finns tillgängliga i dag, säger Adriana Feder som är huvudförfattare till studien i ett pressmeddelande.

– Uppgifterna antyder att detta är en lovande behandling för personer som lider av PTSD och ger stöd för att motivera framtida studier för att avgöra hur vi kan upprätthålla detta snabba och robusta svar över tid, fortsätter Adriana Feder som är docent i psykiatri vid Icahn school of medicine på universitetssjukhuset Mount Sinai.

Fick sex infusioner ketamin

I studien ingick 30 personer med kroniskt PTSD där hälften fick sex infusioner av ketamin. Kontrollgruppen fick det sederande läkemedlet midazolam. Det valdes som jämförelsesubstans på grund av vissa likheter med ketamin när det gäller bland annat påverkan på beteendet. Infusionerna gavs under två veckor. Alla deltagare bedömdes i början av vecka ett och två samt vid varje infusionstillfälle. De bedömdes utifrån två klassificeringsskalor för PTSD och depression.

Den grupp som fick ketamin visade en signifikant större symptomförbättring än midazolamgruppen, enligt studien. I ketamingruppen uppnådde 67 procent av deltagarna minst 30 procent minskning av symtom vid starten på vecka 2. I den grupp som fick midazolam var motsvarande siffra 20 procent. Förbättringen för de personer som fick ketamin var snabb och visades 24 timmar efter den första infusionen. Den bibehölls i en median på 27,5 dagar efter den primära utgångsbedömningen.

Ketamingruppen hade också en markant större minskning av samtidiga depressiva symtom. Enligt studien är detta är anmärkningsvärt med tanke på att många som lider av PTSD också lider av depression. Ketamininfusionerna gav inte heller några allvarliga biverkningar.

Snabb symptomreduktion även i tidigare studie

De 30 deltagarna hade svår och kroniskt PTSD från ett civilt eller militärt trauma. De primära typerna av trauman var bland annat sexuella övergrepp, fysiska övergrepp eller att ha bevittnad våldsamma övergrepp eller död.

Forskare vid Mount Sinai har tidigare gjort studier där patienter med PTSD har fått en enda dos ketamin. Även denna studie visade snabb symptomreduktion 24 timmar efter infusionen.

– De data som publiceras i vår nuvarande studie replikeras inte bara utan bygger också på våra första resultat om ketamin för PTSD. Det tyder på att ketamineffekten, förutom att vara snabb, även bibehålls under flera veckor. PTSD är ett extremt försvagande tillstånd och vi är glada att vår upptäckt kan leda till ett behandlingsalternativ för så många som är i behov av befrielse av lidandet, säger Dennis S. Charney, läkare och seniorförfattare till artikeln.

Narkotikaklassat ämne

Ketamin är ett narkosmedel med hallucinogena egenskaper och används främst för induktion och underhåll av anestesi vid diagnostiska och kirurgiska ingrepp. Ketamin har också visat sig ha en god och snabb effekt på depression, vilket Läkemedelsvärlden tidigare har rapporterat om.

Ämnet är narkotikaklassat och var tidigare känt som en partydrog. En variant av substansen, esketamin som ingår i läkemedlet Spravato, är numera godkänt som läkemedel mot depression när andra behandlingar inte hjälper.