Annons

Läkare kritiserar tvångslicenssystem

Den internationella hjälporganisationen Läkare utan gränser befarar att WTO-beslutet om så kallade tvångslicenser inte kommer att ge fattiga länder tillgång till viktiga mediciner. Beslutet som togs i förra veckan är ett tillägg till TRIPS-avtalet.

13 dec 2005, kl 12:35
0

Syftet med tvångslicenser är att underlätta tillgången till generika i utvecklingsländer. Men Läkare utan gränser har liksom läkemedelsproducenter bedömt detta tillägg till TRIPS-avtalet som både trubbigt och verkningslöst eftersom det förbiser de ekonomiska realiteterna vid läkemedelsproduktion.

Som exempel pekar hjälporganisationen på de nyare aidsmedicinerna. Idag behandlar organisationen omkring 57 000 människor med hiv/aids i 29 fattiga länder. Med tiden kommer många av dessa att utveckla resistens och behöva behandling med nyare medel. Men denna senare behandling kostar upp till 30 gånger mer än förstahandsalternativet.

? Att förse bara tio procent av patienterna i våra program med de nya alternativen skulle fyrfaldiga läkemedelskostnaderna, säger Karim Laouabdia, chef för Läkare utan gränsers kampanj Access to Essential Medicines, i ett uttalande.

Fyra länder, Kanada, Norge, Indien och Kina, har införlivat tillägget om tvångslicens i nationell lag. EU förväntas göra det ganska snart. Beslutet innebär att en regering kan tillåta någon annan att producera en patenterad produkt eller process utan patentinnehavarens medgivande.
Men det är mycket oklart om systemet kommer att fungera i praktiken, menar Läkare utan gränser på grund av den otympliga beslutsprocessen. Att bedöma ett läkemedel i taget kommer troligen att avskräcka produktion i större skala och i praktiken försena prissänkningar hävdar organisationen.

? Det saknas bevis för att WTO: s föreslagna åtgärder löser svårigheterna, inte en enda patient har hittills dragit fördel av beslutet, hävdar Ellen ´t Hoen som arbetar med Accesskampanjen.

Enligt henne har Läkare utan gränser försökt få tillgång till läkemedel i enlighet med beslutet om tvångslicens, men misslyckats.

Läkare utan gränser kräver att WTO innan slutet av nästa år visar att tillägget till TRIPS-avtalet kan möta de globala behoven av bra läkemedel till överkomliga priser.