Annons

LFN föreslår kraftigt inskränkt subventionering

Enligt ett underhandsförslag från Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) kommer de allra flesta av dagens läkemedel för
behandling av magsyrarelaterade sjukdomar att mista sin subvention. LFN har dock reviderat förslaget.

13 dec 2005, kl 17:29
0

På torsdag eller fredag ska LFN ta ställning till eventuell subventionering för godkända läkemedel mot magsyrarelaterade sjukdomar som ett led i myndighetens genomgång av det befintliga läkemedelssortimentet.

Enligt ett underhandsförslag som distribuerats till berörda aktörer kommer majoriteten av dagens läkemedel på detta område att förlora sin subventionering.

Den slutgiltiga rapport som LFN:s beslutande nämnd
ska ta ställning till kommer dock att ha genomgått
revideringar som är av icke marginell karaktär, enligt Douglas Lundin, ansvarig för genomgången på LFN.

Slutrapporten presenteras i januari, och först då offentliggörs vilka läkemedel som myndigheten beviljat subventionering, enligt nyhetsbrevet Pharma Online.

Enligt rubriker och underrubriker i underhandsförslaget vill LFN inte bevilja subvention för underhållsbehandling av symtomatisk GERD.

Man avvisar subventionering för preparaten lansoprazol, pantoprazol och rabeprazol, men föreslår begränsad subvention till esomeprazol samt fortsatt subvention av generisk omeprazol.

Vidare ges enligt förslaget ingen subvention av H2-blockerare, begränsad subvention av misoprostol, ingen subvention av sukralfat och ingen subvention av alginsyra.