Annons

Parkinsonplåster får subvention

Parkinsonplåstret Neupro får begränsad subvention. Läkemedlet kommer att ingå i högkostnadsskyddet för de patienter som inte kan ta tabletter.

26 nov 2007, kl 10:48
0

Neupro (rotigotin) är en dopaminagonist som ges i form av ett plåster. När Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, har utrett Nepro har de jämfört dess effekter med dopaminagonisten Sifrol (paramipexol), som fick tidigare subvention tidigare i år. Sifrol anses i sin tur vara likvärdigt med Requip (ropinirol) som också ingår i högkostandsskyddet. LFN konstaterar att Neupro har en något sämre effekt än Sifrol men att de totala kostnaderna är något lägre.  När det gäller kostnadseffektiviteten skriver LFN att det finns visst stöd för att Neupro är kostnadseffektivt om det ges till patienter i tidig fas, men att det inte är visat att det är kostnadseffektivt i sjukdomens alla faser.

Men eftersom Neupro kommer i plåsterform anser LFN ändå att läkemedlet behövs för vissa patienter. Därför har de beslutat att ge subvention till de patienter som inte kan svälja tabletter.