Hem Taggar Lfn

Tag: Lfn

Ingen subvention för p-ring

P-ringen Nuvaring kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Det är för dyrt utan visad extra nytta tycker Läkemedelsförmånsnämnden.
13 feb 2008, kl 13:02

Parkinsonplåster får subvention

Parkinsonplåstret Neupro får begränsad subvention. Läkemedlet kommer att ingå i högkostnadsskyddet för de patienter som inte kan ta tabletter.
26 nov 2007, kl 10:48

Ingen subvention för magsjukevaccin

Magsjukevaccinet Rotarix kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Läkemedelsförmånsnämnden förklarar beslutet med att vaccinet är för dyrt och sjukdomen för lindrig.
14 nov 2007, kl 11:51

Salva mot svinkoppor får ingen subvention

Läkemedelsförmånsnämnden har beslutat att Glaxosmithklines nya salva Altargo mot svinkoppor inte ska ingå i högkostnadsskyddet.
13 nov 2007, kl 14:04

Företag tjänar stora pengar på att överklaga LFN-beslut

I väntan på att Länsrätten i Stockholm tar ställning till LFN:s beslut att H2-blockerare inte längre ska subventioneras fortsätter försäljningen av vissa produkter inom förmånen. För ett par produkter har det inneburit...
17 nov 2006, kl 15:50

Begränsad subvention för inhalerat insulin

Förmånsnämnden har beslutat att Pfizers nya inhalerade insulin, Exubera, ska omfattas av subventionssystemet med vissa begränsningar.
10 okt 2006, kl 12:11

LFN föreslår kraftigt inskränkt subventionering

Enligt ett underhandsförslag från Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) kommer de allra flesta av dagens läkemedel för behandling av magsyrarelaterade sjukdomar att mista sin subvention. LFN har dock reviderat förslaget.
13 dec 2005, kl 17:29

Riksrevisionen granskar Läkemedelsförmånsnämnden

Som ett led i Riksrevisionens (RR) granskning av myndigheter och statliga bolag som har särskilt stor makt över näringslivet deltar representanter för RR vid Läkemedelsförmånsnämndens möten.
16 maj 2005, kl 18:21

Försenade genomgångar

LFN:s genomgångar av migrän- och syrarelaterade läkemedel drar ut på tiden. Senaste budet är att de blir klara en bit in på nästa år.
15 nov 2004, kl 17:01

Ingen subvention för Viagra och Cialis

De legala turerna kring den statliga subventioneringen av Viagra och Cialis fortsätter. Idag beslutade Regeringsrätten att upphäva Kammarrättens beslut om omedelbar verkställighet av länsrättens domar i målen.
19 aug 2004, kl 17:39

Från skepsis till applåder

Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, betraktades inledningsvis med stor skepsis från motparten läkemedelsindustrin. Nu får man istället lovord för öppenhet, snabbhet och helhetsperspektiv.
22 apr 2004, kl 11:06

"Landstingens prisförhandlingar inte önskvärda"

Även Läkemedelsförmånsnämnden är kritisk mot att landstingen förhandlar med läkemedelstillverkarna om lägre inköpspriser till apoteken.
21 jan 2003, kl 13:30

Bristfällig insyn i LFN:s arbete

För utomstående är det i praktiken omöjligt att följa vilka avväganden som ligger bakom Läkemedelsförmånsnämndens subventioneringsbeslut. Industrin vill dock se större öppenhet och en omprövning kan vara på väg.
20 jan 2003, kl 17:07