"Landstingens prisförhandlingar inte önskvärda"

Även Läkemedelsförmånsnämnden är kritisk mot att landstingen förhandlar med läkemedelstillverkarna om lägre inköpspriser till apoteken.

21 jan 2003, kl 13:30
0

Man tycker dock att frågan bör utredas ytterligare. Detta framgår av myndighetens remissvar på den departementspromemoria som blev resultatet av den så kallade prisgruppens arbete i höstas.

Landstingen förhandlar idag med tillverkarna med hänvisning till att inget uttryckligt förbud mot detta råder.

Prisgruppen hävdar dock i sin promemoria att ordningen är otillfredställande och sannolikt inte förenlig med lagstiftningen.