Annons

Konkurrensverket ifrågasätter läkemedelsreformen

I ett yttrande från Konkurrensverket ifrågasätter verket om läkemedelsreformen verkligen har gett några ytterligare kostnadsbesparingar för samhället jämfört med vad som redan gällde före detta datum.

21 jan 2003, kl 17:09
0

Annons

I yttrandet, som presenteras på verkets hemsida, pekar Konkurrensverket på att en avveckling av apoteksmonopolet och konkurrens mellan fristående apotek, skulle ha gett större möjligheter att pressa ner kostnaderna för läkemedel vid denna typ av reform. Enligt ett pressmeddelande föreslår nu Konkurrensverket att reformen följs upp.

Enligt yttrandet framgår det att apoteksmonopolet begränsar möjligheterna till kostnadsbesparingar genom byten av läkemedel. En avveckling av monopolet och en fungerande konkurrens mellan fristående apotek ger bättre förutsättningar att få en prissättning på läkemedel som i ett samhällsekonomiskt perspektiv motsvarar en effektiv användning av resurserna till nytta för det allmänna och konsumenterna. Till detta kan även bidra brister i konkurrensen inom områdena för generika och parallellimporterade läkemedel.

Konkurrensverket föreslår istället att det görs en utredning om konkurrensen inom och mellan olika typer av läkemedel såsom patent- och ej patentskyddade originalläkemedel, generika och parallellimport. Inom ramen för en sådan utredning bör även studeras effekterna av den aktuella läkemedelsreformen.