Annons

Riksrevisionen granskar Läkemedelsförmånsnämnden

Som ett led i Riksrevisionens (RR) granskning av myndigheter och statliga bolag som har särskilt stor makt över näringslivet deltar representanter för RR vid Läkemedelsförmånsnämndens möten.

16 maj 2005, kl 18:21
0

Annons

RR kontaktar också företag med erfarenhet av LFN och ställer frågor om nämndens verksamhet.

Enligt ett utskick från Läkemedelsindustriföreningen (Lif) till deras medlemsföretag har LFN valts ut som en av de myndigheter som fungerar som "bottleneck", vilket innebär att de beslut nämnden fattar kan betyda allt eller inget för ett företag eller en produkt.

Därför deltar personer från RR vid LFN:s möten. Enligt utskicket ska RR också kontakta ett antal företag som haft erfarenhet av beslut från LFN för att ställa frågor. Frågorna har utarbetats bland annat efter en dialog med Lif.

Enligt utskicket är RR “ute efter risken för otillbörlig påverkan, men minst lika viktig är frågan om hur individberoende besluten är”.