Annons

Ingen subvention för Viagra och Cialis

De legala turerna kring den statliga subventioneringen av Viagra och Cialis fortsätter. Idag beslutade Regeringsrätten att upphäva Kammarrättens beslut om omedelbar verkställighet av länsrättens domar i målen.

19 aug 2004, kl 17:39
0

Detta innebär att Viagra och Cialis inte ska subventioneras tills dess att Regeringsrätten avgjort frågan om inhibition.

Länsrätten menade att Viagra och Cialis ska ingå i förmånssystemet, men Läkemedelsförmånsnämnden har överklagat till högre instans.