Kundernas dom kunde ha varit värre

Förtroendet och tilliten till apoteken har minskat med 20 procentenheter efter omregleringen. 2008 hade 97 procent av befolkningen förtroende för apoteken i sin helhet, i år sa sig 73 procent ha det.Det kan tyckas vara en rätt dramatisk försämring. Men det beror på vad man jämför med. Omregleringar tycks generellt mötas med skepticism från medborgarna.Jämfört […]

8 sep 2011, kl 12:21
0

Förtroendet och tilliten till apoteken har minskat med 20 procentenheter efter omregleringen. 2008 hade 97 procent av befolkningen förtroende för apoteken i sin helhet, i år sa sig 73 procent ha det.
Det kan tyckas vara en rätt dramatisk försämring. Men det beror på vad man jämför med. Omregleringar tycks generellt mötas med skepticism från medborgarna.
Jämfört med till exempel elmarknaden som konkurrensutsattes 1996 är det ingen dramatisk försämring.
– Då halverades förtroendet och det har i princip tagit fram till idag att återhämta det, säger Bertil Elenius, ställföreträdande generaldirektör på Konsumentverket.
– Och fortfarande tycker många att den marknaden är rörig och besvärlig och då rör det sig i alla fall bara om en produkt, el.

Sammantaget och jämfört med många andra omregleringar som Konsumentverket följt genom åren, och givet det politiska beslutet som verket förstås inte har någon synpunkt på, har det gått relativt bra den här gången, anser han.
– Man ska också komma ihåg att det egentligen inte finns någon annan marknad som varit så uppskattad som den Apoteket AB hade monopol på. Under en så turbulent situation som en omreglering, är det svårt att upprätthålla ett så grundmurat förtroende, påpekar Bertil Elenius.
Samtidigt är det svårt att jämföra hur olika omregleringar tagits emot av konsumenterna, även om vi generellt tycks vara rätt skeptiska, till en början, mot sådana förändringar, enligt Bertil Elenius.
– När det gäller apotek blir det väldigt individnära. Om de läkemedel jag ska hämta ut inte finns inne upplevs det som en oerhört allvarlig situation, (elva procent av de tillfrågade 2011 uppgav att de fått vänta två till tre dagar på sitt läkemedel jämfört med fyra procent 2008) eftersom det handlar om min hälsa. När det gäller till exempel telekombranschen är kunden beredd att lägga ned ganska mycket tid på att själv hitta det bästa avtalet. Och om jag tycker att det är rörigt att förstå de olika elprisavtalen, så är det i alla fall inte så känslomässigt nära mig själv som när det handlar om mediciner.

Främsta skälen till det vikande förtroendet jämfört med tidigare är att fler uppger att deras läkemedel inte finns i lager på apoteket och att fler anser att det idag saknas kvalificerad personal för att få rådgivning. Där-emot är fler nöjda med öppettider och avstånd till apotek idag än tidigare. Det är å andra sidan två aspekter som de tillfrågade i Konsumentverkets undersökningar skattar som mindre viktiga. Bara två procent tyckte kort avstånd var viktigt, medan 49 procent skattade personal med goda kunskaper högt.

Det som gör att den här omregleringen ändå tycks gå relativt smidigt, enligt Konsumentverket, är att politikerna den här gången sett till att följa omregleringen »live« som Bertil Elenius uttrycker det. Det vill säga att flera myndigheter är satta att under resans gång flagga upp för problem, som regeringen har möjlighet att korrigera. Konsumentverket har nu hissat sin varningsflagg.