Annons

Kräver språktest i engelska för farmaceuter

Brittiska myndigheter och arbetsgivare vill att farmaceuter genomgår språktest.

3 dec 2013, kl 10:51
0

Annons

Det är General Pharmaceutical Council, en tillsynsmyndighet för farmaceuter, apotekstekniker och apotekslokaler som tillsammans med arbetsgivarorganisationen Pharmacy Voice vill att den brittiska regeringen skyndsamt inför ett språktest för europeiska apotekare som söker jobb i Storbritannien.

En reglering med språktest ska införas om ett par år, men de två organisationerna anser att det, med hänvisning till patientsäkerheten, krävs ett snabbare införande av språkkontrollen. Kravet kommer som ett svar på en utredning om införande av språktest för läkare. Apoteksorganisationerna vill att bestämmelser om språkkunskaper införlivas i den nationella lagstiftningen så snabbt som möjligt och inte enbart för läkare.

Idag krävs inte bevis för kunskaper i engelska när legitimerade farmaceuter inom EU registrerar sig i Storbritannien. Den som är registrerad farmaceut förväntas sedan själv se till att förvärva de språkkunskaper som behövs. Pharmacy Voice vill, liksom tillsynsmyndigheten, ha en mer proaktiv modell där språkkunskaperna testas innan man får tillträde till yrket.

Även branschorganisationen Royal Pharmaceutical Society stödjer kravet på att tillsynsmyndigheten ska kunna säkerställa språkkunskaperna och vill att regleringen införs snarast möjligt.