Klartecken för Evusheld även som behandling

Klartecken för Evusheld även som behandling

Evusheld bör inte bara användas i förebyggande syfte utan även som behandling mot covid-19, anser CHMP.

16 sep 2022, kl 11:11
0

Annons

Läkemedlet Evusheld (tixagevimab/cilgavimab), som i dag är godkänt som förebyggande behandling mot covid-19, bör även godkännas som behandling för de som redan blivit sjuka. Detta enligt en rekommendation från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s expertkommitté CHMP. Uppgiften kommer från ett pressmeddelande från läkemedelsföretaget Astrazeneca.

Godkändes i förebyggande syfte i mars

Evusheld är en långverkande antikroppskombination som kan skydda personer som av något skäl inte får en tillräcklig skyddseffekt av vaccin mot covid-19. I mars 2022 godkände därför EU-kommissionen läkemedlet som förebyggande behandling, vilket innebär att det ska ges före exponering för sars-cov-2.

CHMP:s nu aktuella rekommendation gäller i stället för personer som redan har blivit smittade av viruset. Rekommendation avser behandling av vuxna och barn som har fyllt 12 år och väger minst 40 kilo. Vidare ska patienterna ha en ökad risk för att drabbas av svår covid-19 men inte vara i behov av syrgas.

Fas III-studie om Evusheld

CHMP baserar sin rekommendation på en randomiserad placebokontrollerad fas III-studie. I studien ingick 903 vuxna som hade mild till måttlig covid-19 och inte var inlagda på sjukhus. 90 procent av deltagarna löpte hög risk att utveckla svår covid-19 på grund av samsjuklighet eller ålder.

Enligt studien minskade Evusheld den relativa risken att utveckla allvarlig covid-19 eller dö med 50 procent jämfört med placebo. Resultatet visade att skyddet blev bättre om behandlingen skedde tidigt i sjukdomsförloppet.

CHMP:s rekommendation kommer nu att skickas till EU-kommissionen som fattar det slutgiltiga beslutet. Normalt följer kommissionen CHMP:s rekommendationer.

Används off label i Sverige

Läkemedelsvärlden har tidigare berättat om att vården i Sverige redan använder Evusheld som behandling mot covid-19. Det innebär alltså att läkemedlet används off label, det vill säga i ett annat syfte än vad det är godkänt för. Anledningen till detta är att det har varit en begränsad tillgång på läkemedlet.