Annons

Kinas militär viktig för läkemedelsforskning

I en avhandling från Uppsala universitet har Åsa Linné undersökt utvecklingen av nya läkemedel i Kina. En viktig komponent förutom staten är de militära forskningsenheterna.

7 maj 2012, kl 13:59
0

Annons

Sedan slutet av 1970-talet har Kina investerat i högteknologisk industri som till exempel bioteknik.
Åsa Linné har tittat på fem läkemedelskandidater, varav några cancerläkemedel och ett vaccin mot hepatit A, varav de flesta är generiska preparat, två original.
? Jag har tittat på var projekten kommer ifrån ursprungligen, vem som kommersialiserar dem och producerar och vem som i slutänden blir användare.

Hon visar i sin
avhandling på tre viktiga komponenter, den kinesiska statens aktiva inblandning, användningen av militär forskning och transnationellt nätverkande.
? Att staten är involverad är ju inte förvånande, säger hon.
Däremot är sättet intressant; man ?öppnar upp? för interaktion mellan olika företag oavsett om dessa är privata eller statliga, militära eller civila, nationella eller internationella.
? Den militära forskningen har stor betydelse, till exempel är det militära forskningsenheter som utvecklat flera av projekten från början.
Skälet till militärens betydelse för bioteknikutvecklingen i Kina, förklaras av att de militära forskningsenheterna hölls intakta under kulturrevolutionen, då i princip alla annan forskning stoppades.
? Så den har stor betydelse, det är den man i princip bygger på idag, det är där erfarenheterna finns. Det är de militära forskningsenheterna som från början utvecklat projekten och som också hjälper läkemedelsföretag att utveckla kliniska studier och som har teknikinformation.

När det kommer
till användarna av läkemedlen är avsaknaden av sjukvårdsförsäkringar ett stort problem, bara 30 procent av befolkningen har en sådan.
? Det gör att det finns etiska frågor att diskutera, det vill säga att många kineser kan känna sig tvingade att delta i kliniska studier eftersom det är en möjlighet att få behandling, påpekar Åsa Linné.