Kemiska fynd hos apatiska barn

Hos apatiska barn har forskare funnit förändrade halter i blodet av flera hormoner som har samband med långvarig stress. Resultatet är så tydligt att forskarna anser att påståendena om simulerade symtom nu helt kan avvisas.

30 apr 2012, kl 13:11
1

Studien omfattar elva barn, de flesta i yngre tonåren, som vårdades för apatiskt tillstånd mellan våren 2005 och december 2007 då totalt ett 70 tal barn vårdades för tillståndet. En grupp forskare inom barnpsykiatri och kemi fick möjlighet att ta prover på elva av barnen under hela sjukdomsperioden och efter att de tillfrisknat.

Proverna har analyserats
med en teknik som gjort det möjligt att mäta ett stort antal biologiska molekyler i ett och samma prov. Analyserna visar att barnen under sjukdomstiden hade förändrade halter av kortisol och flera andra steroidhormoner i blodet.
Enligt Jonas Bergquist, medicine doktor och professor i analytisk kemi och neurokemi vid Uppsala universitet som lett studien liknar det kemiska mönstret det vid posttraumatisk stress. Som kontrollgrupp använde forskarna bland annat syskon till de sjuka barnen som hade en liknande situation men inte reagerat på samma sätt.

Även om studien
är liten är resultaten så tydliga att man nu kan avvisa alla påståenden om att barnen skulle ha simulerat säger Jonas Bergquist till UNT.
? Förändrade halter av olika så kallade steroidhormoner är inte något som kan simuleras fram.
Men resultaten behöver bekräftas i nya studier innan man vet om mätning av steroidhormoner bör bli ett hjälpmedel för att ställa diagnos, bedöma svårighetsgraden och följa effekten av behandling.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Förekomst av stresshormoner stöttar till fullo SOU som varnar för det tortyrliknande övergreppet tvångssimulering. Gellert Tamas och Sveriges journalistkår som talar om simulering har fel. Se den utmärkta sajten http://www.apatiskabarn.se