Annons

Nitroglycerinpreparat dras in

Tabletten Nitroglycerin Recip som patienter använder för att snabbt kunna behandla akuta attacker av kärlkramp kommer inte att finnas på marknaden under cirka fyra månader.

30 apr 2012, kl 12:23
0

Annons

Skälet till indragningen är att tabletterna vid en kontroll visat sig ha stabilitetsproblem och företaget räknar med att det kommer att ta några månader innan medicinen kan släppas ut på marknaden igen.

Läkemedelsverket rekommenderar
nu något av de två nitroglycerinsprayerna som alternativ eller ett annat mindre snabbverkande läkemedel. Det finns också möjlighet att på licens skaffa fram ett annat men inte i Sverige registrerat kärlkrampspreparat.
I Sverige behandlas cirka 170 000 personer med glyceryltrinitrat.