Annons

FDA drar in Avastin mot bröstcancer

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten har nu beslutat att Avastin inte längre ska användas vid behandling av bröstcancer. I Europa gör myndigheten en annan bedömning.

22 nov 2011, kl 10:30
0

Enligt FDA är Avastin (bevacizumab) inte nog säkert och effektivt för att användas mot bröstcancer.

Biverkningar som
högt blodtryck, blödningar, hjärtproblem och perforationer är så pass allvarliga att FDA inte anser att nyttan med behandlingen överväger de här riskerna.
Behandlingen har också diskuterats av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Men där var slutsatsen en annan.
? Att FDA skulle fatta det här beslutet var väntat, säger Bertil Jonsson, terapiområdesansvarig på Läkemedelsverket.
? Men EMA:s ståndpunkt, liksom min, är att vi istället för riskerna ser till nyttan med behandlingen och menar att förlängningen av överlevnaden med sex månader uppväger riskerna. Den europeiska bedömningen blir helt enkelt en annan än den amerikanska, konstaterar han.
Idag används Avastin som tilläggsbehandling med paclitaxel vid behandling av metastaserad bröstcancer.

Läkemedlet är också
godkänt som kombinationsbehandling för andra cancersjukdomar, till exempel metasterad icke-småcellig lungcancer, kolorektal- och njurcellscancer.
Beslutet i USA gäller enbart bröstcancer.