Kemisk forskning kan ge alternativ till antibiotika

Forskare i Umeå har hittat en metod som kan ge ny typ av behandling av urinvägsinfektion, kikhosta och öroninflammation.

8 jun 2001, kl 14:20
0

Annons

En ny typ av antibiotika där bakterierna inte dör utan oskadliggörs kan bli resultatet av den metod som professor Jan Kihlberg, kemiska institutionen vid Umeå universitet har tagit fram tillsammans med forskare i USA.

Jan Kihlberg och medarbetare har studerat bakterien E coli som orsakar urinvägsinfektion. För att kunna häfta fast på värdens celler använder bakterien hårlika proteinutskott som kallas pili. Dessa griparmar tar tag i urinvägarnas celler.

Pili består av protein som byggs upp av olika proteindelar som måste sammanfogas i rätt ordning. Proteindelarna ska ta sig igenom ett skikt mellan bakteriecellens inre och yttre membran och innan de fogas samman transporteras de till cellytan av ett transportprotein. Forskarna i Umeå har hittat molekyler som blockerar detta transportprotein och därmed förhindras bildandet av pili. Bakteriens eget inre transportsystem sätts därmed ur funktion och bakterien kan inte fästa vid värdens celler.
Upptäckten är inte bara tilllämplig på urinvägsinfektion utan Jan Kihlberg räknar med att de ska kunna bota även kikhosta och öroninflammation.

Proteomiken är ett forskningsområde på stark frammarsch, menar Jan Kihlberg. Det handlar om kartläggandet och analysen av kroppens alla verksamma proteiner. Här är de kemiska kunskaperna och analysmetoderna mycket användbara. Nyligen startade ett fakultetsövergripande forskningscentrum för kemisk biologi ? Umeå Centre for Chemical Biology ? som består av forskargrupper från enheten för medicinsk kemi och kemiska institutionen.

(Actum 2001/3)