Annons

Landstingsförbundet föreslår tvåstegsmodell för priset

Läkemedelsförmånsnämnden ska sköta prissättningen. Det anser Landstingsförbundets prisgrupp. Prisgruppen vill också att landstingen får förhandla om egna rabatter direkt med företagen.

8 jun 2001, kl 14:26
0

Landstingsförbundet föreslår att den nämnd som ska besluta om subventionerna också ska förhandla med företagen om priset på dessa läkemedel. En uppgift som Riksförsäkringsverket, RFV nu har.

? Den som fått en produkt godkänd och vill att den ska ingå i förmånen lämnar in en ansökan till nämnden om detta, tillsammans med ett begärt pris, säger Ann Einerth som leder Landstingsförbundets prisgrupp.
Hon tror inte att det kommer att innebära några drastiska prissänkningar, jämfört med nu, på enskilda läkemedel. Men ett nytt preparats kostnadseffektivitet är en viktig del i diskussionen om subvention.

I vårens överenskommelse mellan staten och landstingen om ersättningen för läkemedelskostnaderna blev det klart att regeringen i höstens proposition kommer att föreslå en förmånsnämnd i vilken som det står i överenskommelsen landstingen ska få ?ett betydande inflytande?.

En grannlaga uppgift
? Att prisförhandla är en grannlaga uppgift. När det gäller priset på nya läkemedel som innebär ett genombrott av något slag är jag ödmjuk. De priserna går nog inte att påverka i någon högre grad. Men när det handlar om ett nytt i raden av liknande preparat kan prisförhandlingen bli intressant, säger Ann Einerth.
Där finns det ett förhandlingsutrymme som RFV idag inte lyckas utnyttja, säger hon.

? Vi vill att nämnden också ska få möjlighet att ställa villkor vid subventioneringen, till exempel att subventionen bara gäller för en indikation av flera godkända. Även sådant har betydelse för läkemedelskostnaderna.
Före 1993 var priskontrollen kopplad till godkännandet. Det var Läkemedelsverket som fastställde priset efter att Apoteksbolaget prisförhandlat med företagen. I och med anslutningen till EES-avtalet frigjordes priskontrollen från godkännandet. Den skulle tillämpas när bolaget valde att få produkten subventionerad. I praktiken har det inneburit att läkemedel förskrivna på recept ingår i läkemedelsförmånen sedan de godkänts för försäljning och ett pris fastställts av RFV.
En automatik som Olof Edhag i sin utredning vill förändra med införandet av Läkemedelsförmånsnämnden. Ett förslag som regeringen alltså tagit fasta på.

Prisfrågan i knät
Däremot föreslog Edhag inte någon förändring av prissättnings-systemet. Det ingick inte heller i hans uppdrag.

? Men Edhags förslag innebär att vare sig vi vill eller inte så sitter vi med prisfrågan i knät. Den går inte att separera från subventionssystemet, säger Anders Blanck departementsråd på Socialdepartementet.

? Så just nu är inriktningen i propositionsarbetet att pris och subvention ska styras från samma kansli.

Laglig förhandling
Landstingsförbundet vill också att det ska bli lagligt för landstingen att förhandla direkt med bolagen om rabatter. De landsting som vill ska, efter att förmånsnämnden fattat beslut om subventionering och pris, ges möjlighet att förhandla med bolagen direkt. Idag finns det, enligt Landstingsförbundets jurister, inte täckning i lagen för en sådan ?andra? förhandlingsomgång. Men åsikterna går isär och det har inte hindrat Stockholm från att sedan några år tillbaka göra det. Och flera landsting är intresserade. Bland annat Jönköping. Där har man precis gått ut med en förfrågan till företagen.

? Läkemedelskostnaderna handlar om så mycket pengar, bara i vårt landsting, 580 miljoner för öppenvården. Varje ynka procent vi kan få i bonus är mycket värt, säger Lars-Göran Friberg på Inköpsenheten.

? Det vi tror är bra med det är att systemet med köpare-säljare blir tydlig, säger Ann Einerth. Å andra sidan kostar det förstås att rigga en organisation för det här. Och alla landsting är inte entusiastiska.

? Det är inte rabatter vi ska köpa utan läkemedel, säger Jarl Rehnström i Gävleborg. Han tror inte på någon tvåstegsmodell utan tycker att prissättningen ska skötas i den nya nämnden. Hans förslag är istället att den nya nämnden får mandat att förhandla om rabatter för landsting som samordnar sig.

? Om några landsting klarar den samordningen.