Annons

Inte mindre förkyld med D-vitamin

Underlaget för att D-vitamin skulle skydda mot luftvägsinfektioner är svagt, enligt en ny studie.

5 nov 2012, kl 14:30
0

Annons

D-vitamin får vi främst i oss från fisk.

Forskare i nya Zeeland har gjort en studie med 322 friska individer som lottades till behandling med D-vitamin eller placebo. De som fick aktiv behandling fick en hög dos D-vitamin en gång i månaden.

I ett par populationsstudier har man tyckt sig se en koppling mellan D-vitamin och skydd mot luftvägsinfektioner. Men i den här kontrollerade studien såg man inte någon sådan koppling. Under 18 månader följde forskarna deltagarna avseende luftvägsinfektioner, utan att kunna se någon skillnad mellan de behandlade och placebogruppen.

I den behandlade gruppen fick deltagarna i snitt 3,7 infektioner under undersökningsperioden i placebogruppen 3,8 infektioner. I båda grupperna hade man symtom i snitt i tolv dagar.