Annons
Informationsskrifter ska få fler att vaccinera sig
Ann-Mari Svennerholm.

Informationsskrifter ska få fler att vaccinera sig

Ann-Mari Svennerholm är en av författarna bakom Kungliga vetenskapsakademiens texter om vaccin.

30 sep 2021, kl 13:53
0

Annons

Miljarder människor i världen har vaccinerat sig mot covid-19, men samtidigt är vaccintvekan ett stort problem. I Sverige pågår mycket informationsarbete för att höja vaccinationsgraden, framför allt i vissa grupper. För att sprida kunskap om vacciner har Kungliga vetenskapsakademien tagit fram två informationstexter om vaccin.

– I texterna lyfter vi fram hur mycket vaccin har betytt i det förgångna. Förhoppningen är att de ska få inte redan vaccinerade och vaccintvekare att förstå hur viktigt vaccin är, säger Ann-Mari Svennerholm, professor i infektion och immunitet vid Göteborgs universitet och ledamot vid Kungliga vetenskapsakademien.

Vaccin genom historien

I april tog Kungliga vetenskapsakademin fram den första texten Vetenskapen säger om vaccin. Denna är författad av Ann-Mari Svennerholm, i samverkan med en expertgrupp vid Vetenskapsakademin, och riktar sig framför allt till intresserade inom området. Men allteftersom pandemin fortskred insåg de att en enklare version av texten behövdes, berättar Ann-Mari Svennerholm. Därför tog akademien nyligen, i samarbete med stiftelsen Natur & kultur, fram Vetenskapsakademien sammanfattar: Om vaccin. Förhoppningen är att denna text ska vara mer lättläst och kunna nå en bredare allmänhet.

Texten handlar inte specifikt om vaccin mot covid-19 utan om vilken betydelse vacciner generellt har haft genom historien. Bland annat beskrivs hur smittkoppor har utrotats med hjälp av vaccin, och hur sjukdomar som polio, mässling, röda hund och kolera även är nära att göra det.

– Vi som är äldre har ju varit med om dessa sjukdomar och vet hur farliga de är, men många yngre känner knappt till dem. Därför anser vi att det är viktigt med det historiska perspektivet, säger Ann-Mari Svennerholm.

I texten finns också en sammanfattning om hur processen ser ut när ett vaccin testas, och en beskrivning av eventuella biverkningar.

Vill nå skolelever

Tanken är att information om den nya skriften ska finnas på till exempel apotek och vårdcentraler samt kunna delas ut i skolor.

– En grupp som vi verkligen vill nå ut till är skolelever som är tveksamma och funderar mycket på det här. Därför hoppas vi att skriften ska kunna vara ett underlag till att man börjar diskutera detta i skolor, säger Ann-Mari Svennerholm.

Räknar ni med att er information verkligen kommer att nå fram till de som är tveksamma till att vaccinera sig?

– Vi hoppas förstås det. Just nu är det ju mycket information om hur viktigt det är att vaccinera sig. Men jag tror inte att det räcker, utan det är också väldigt viktigt att förklara varför man ska göra det. Det handlar inte bara om att man ska vaccinera sig för samhällets skull utan det är också viktigt för individen själv, det tror jag inte har nått fram fullt ut när det gäller barn till exempel. Det finns ändå en risk att barn blir sjuka, även om det är mindre vanligt än bland äldre.

Det kan ju finnas en risk att personer som är tveksamma till vaccin blir ännu mer tveksamma ju mer fakta man lägger fram. Hur tror du att den allmänna inställningen till vaccin påverkas om man uppmanar folk att vaccinera sig?

– Jag tror att saklig information är det viktigaste. Vi behöver förklara ordentligt vad det är vacciner gör och vad det kan finnas för biverkningar. Man kan få ont i armen eller huvudvärk, men det kan man få av alla injicerbara vacciner och det är inte ovanligt eller farligt. Förhoppningen med vår skrift är att de som tvekar ska få mer information hur vacciner fungerar.

Ann-Mari Svennerholm hoppas att den nya skriften så småningom kan nå ännu fler grupper.

– Hittills har vi främst fokuserat på att nå skolbarn och ovaccinerade vuxna och jag hoppas att texten så småningom kan översättas till olika språk för att nå gruppen utrikes födda där vi vet att vaccinationstäckningen är lägre jämfört med andra grupper.