Annons
Informationen måste bli bättre om kopparspiral

Informationen måste bli bättre om kopparspiral

Inga orsakssamband har hittats när Läkemedelsverket utrett ett kraftigt ökat antal biverkningsrapporter.

1 feb 2018, kl 10:26
23

Annons

Under 2017 tog Läkemedelsverket emot 149 rapporter om biverkningar av kopparspiraler, vilket innebar en kraftig ökning jämfört med tidigare. Utredningen som myndigheten nu är klar med har inte kunnat påvisa några orsakssamband mellan kopparspiral och de inrapporterade biverkningarna.

– Anmälningarna kom i första hand från privatpersoner, berättar Ewa-Lena Hartman på Läkemedelsverket. 78 enskilda personer har vänt sig till oss. Tolv rapporter kom från sjukvården, och övriga från tillverkaren efter att vi uppmanat företaget att rapportera till oss.

När Läkemedelsverket såg ett trendbrott i biverkningsrapporteringen initierade de en utredning och kontaktade tillverkaren, företaget Bayer. I utredningsarbetet har två gynekologer och en specialistläkare inom medicinteknik från Läkemedelsverket tittat på dokument om riskanalys, referenser till säkerhetsinformation, periodiska utvärderingsrapporter, biverkningsrapporteringsfrekvens, klinisk expertrapport samt produktens bruksanvisning och insättningsanvisning.

Några orsakssamband mellan de symtom som rapporterats in som handlar om bland annat  allergi, värk, hudbesvär, sömnproblem och psykiska besvär, kan utredarna inte hitta.

Men även symtom som är helt förväntade biverkningar av kopparspiral, som buksmärta efter insättande och ökade blödningar, har rapporterats in. Slutsatsen som Läkemedelsverket gör av utredningen är därför att informationen till kvinnor som överväger att sätta in en kopparspiral behöver bli bättre.

– Många av de inrapporterade symptomen är förväntade negativa effekter vid användning av kopparspiral, exempelvis buksmärta eller ökad menstruationsblödning. Därför är det viktigt med förbättrad patientinformation när det gäller förväntade biverkningar, säger Ewa-Lena Hartman.

Myndigheten har därför uppmanat företaget att komma in med en åtgärdsplan om hur man ska förstärka informationen till barnmorskor och gynekologer.

Det handlar dels om förväntade biverkningar, där informationen måste bli bättre, säger Ewa-Lena Hartman. Men det handlar också om att informera om att det kan finnas en individuell känslighet, som kanske inte har fått stöd i vetenskapliga studier, och att det därför är viktigt att samråda med hälso- och sjukvårdspersonalen om det är lämpligt med just kopparspiral i varje individuellt fall.

Kopparspiral är en preventivmetod som funnits i decennier. Den spiral som säljs idag har funnits på den svenska marknaden sedan 1997. Omkring 150 000 kvinnor i Sverige har idag en kopparspiral enligt tillverkaren Bayer. Orsaker bakom den plötsliga ökningen av inrapporterade biverkningar vill Ewa-Lena Hartman inte uttala sig om.

– Vi såg en ökad trend och det är det vi har reagerat på, säger hon.

På internet cirkulerar uppfattningar om att kopparspiral kan orsaka kopparförgiftning. En Facebookgrupp för de som tror att de kan ha drabbats av kopparöverskott eller kopparförgiftning listar 24 symtom som de menar kan bero på kopparförgiftning, däribland nedstämdhet, huvudvärk, skenande tankar, sömnsvårigheter, oro och ångest. I nuläget har gruppen närmare 3 700 medlemmar.

23 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

 1. Att det är privatpersoner som anmäler är ju för att vården vägrar. Hur kan mina symtom (och journalförda läkarbesök) vara pga internet när mina problem uppstod långt innan grupperna fanns, 2012-13. Det som är myter är de imaginära studier som Bayer hänvisar till.

 2. Det man kan fråga sig är varför det inte görs/har gjorts mer forskning på spiralen och hur kopparen i kopparspiralen påverkar kvinnokroppen, vi är ju inte ensamma om att känna oro över vad som sker med våra kroppar och vår hälsa, vi snart 4000 kvinnor i denna svenska facebook-grupp. Tills motsatsen är bevisad genom relevanta forskningsstudier, där man kan presentera resultat på om/hur kopparen har någon påverkan på oss, så är det märkligt att man kan avfärda så här många kvinnor med “att vi tror på myter”, vi vill ju bara må bra?! Det finns flera vittnesmål runt om i världen från kvinnor som upplever samma “diffusa” symptom som vi och som själva satt det i samband med insättning eller bruk av spiral/kopparspiral. Hoppas verkligen att det kommer mer forskning på området!
  http://www.iudclassaction.com/

 3. Jag tycker det är väldigt förminskande att skriva att det cirkulerar myter på internet. Jag upptäckte också mina biverkningar innan facebookgruppen fanns, och anmälde dem till Läkemedelsverket. När ska det göras ordentliga studier och forskning på kopparspiralen?

 4. Det bör även göras en opartisk studie där Läkemedelsverket hålls utanför. Det hade varit väldigt intressant att se resultatet av en sådan studie. Det att kvinnor blir mer belästa och informerade om vilken effekt koppar har på kroppen, både positivt och negativt, gör nog att både jag och många andra kvinnor börjar att reflektera över själva kopparspiralens påverkan i kroppen. När svåra besvär försvinner i samband med ett uttag av kopparspiral, är det därför naturligt och väldigt viktigt att det görs grundligare undersökningar om detta. Detta skal göras genom en seriös och opartisk studie. Hur man i framtiden kan undvika att så många kvinnor får besvär, och att vid befintliga besvär, inte utesluta att en kopparspiral kan vara en påverkan till detta.

 5. Oj vilket förminskande språk! Gaslighting borde inte höra hemma i en vetenskaplig skrift. Det är otroligt tröttsamt och omodernt med detta avfärdande av kvinnor som legitima källor.

 6. När man gör en utredning är det brukligt att ta med experter som kan belysa flera olika synvinklar av det potentiella problemet. I annat fall är den ofullständig och ej tillförlitlig. I detta fallet har två gynekologer och en medicintekniskt expert fått väga in. Det kunde varit en god idé att inkludera någon med kunskap inom de områden som de inrapporterade symptomen berör (och inte till största del det tekniska handhavandet), i detta fallet det som bekant komplicerade sambandet mellan näringsämnen, metaller och hormoner: https://www.westonaprice.org/health-topics/mental-emotional-health__trashed/metals-and-the-mind/

 7. Svar från redaktionen:
  I det vetenskapliga underlag som finns tyder ingenting på att kopparspiral skulle orsaka kopparförgiftning. Kvinnor kan naturligtvis ändå må dåligt av en spiral. I artikeln säger också Ewa-Lena Hartman från Läkemedelsverket just detta: ”det handlar också om att informera om att det kan finnas en individuell känslighet, som kanske inte har fått stöd i vetenskapliga studier, och att det därför är viktigt att samråda med hälso- och sjukvårdspersonalen om det är lämpligt med just kopparspiral i varje individuellt fall.”

  Just kopparförgiftning bedömer experter, som uttalat sig vid flera tillfällen, tex här i Metro, https://www.metro.se/artikel/h%C3%A4r-%C3%A4r-n%C3%A5gra-av-de-vanligaste-myterna-kring-preventivmedel-xr är en myt. Det betyder inte att kvinnor som upplever att de mår dåligt av sin spiral har fel, och det är heller inte meningen att förminska någon i artikeln.

 8. Är vi tillbaka till SVBK diagnosernas tid, år 2018? Har vården verkligen inte kommit längre?
  Hur kan ni ens nämna ordet myter? Hur vore det om man skulle lyssna på kvinnorna för en gångs skull? Det finns grupper världen runt med denna problematik och en gemensam nämnare, kopparspiral.
  Det går inte avfärda och negligera på detta sätt. Det krävs forskning för att kunna konstatera att koppar i överskott inte kan ge andra symtom.

 9. Otroligt tragiskt att man väljer att skriva artikeln på detta sätt. Vore ju kul om man istället kunde skriva att de är lämpligt att göra en seriös långtidsstudie för att utesluta att så många kvinnor har fel och inte hävda att det är en myt. Konstigt att man inte ifrågasätter hur så många kvinnor hamnat i samma Facebook grupp. Tror man att folk frivilligt vill lägga sin fritid på att prata om fabulerade symptom??

 10. Men då är det kanske dags för en NY ordentlig undersökning, oberoende!!

  Fyfan va less jag blir på detta, för vi är såååå många som VET att det ställt till ett helvete för oss. Men ja, det tog väl ett tag för folk att inse att jorden var rund och inte platt!!

 11. Sara Heyman, det att skriva “på internet cirkulerar myter…” om en grupp där kvinnor delar sina erfarenheter om biverkningar de bl.a fått av kopparspiral, skulle jag kalla förminskning. Facebookgruppen förminskas då du skriver att kvinnornas erfarenheter och biverkningar kallas för “myter”. Vad hände med opartisk journalistik? Att en så stor grupp med kvinnor upplever biverkningar/svåra besvär utav av användandet av kopparspiral, bör tas på allvar. I många fall där kopparspiralen tagits ut, har besvären försvunnit. Ett klart och tydligt samband.

 12. Hade ni haft en aning om de helveten folk i gruppen varit med om hade ni inte avfärdat saker så lätt. Det handlar om många års lidande och förstörda liv för vissa. Ingen symptom – isättande av spiral – symptomer uppkommer – uttag av spiral – symtom försvinner. Förstår inte hur det kan avfärdas så lättvindigt…

 13. Läkemedelsverkets undersökning innebar att de lät tillverkaren Bayer svara på frågorna. Inga egna studier gjordes. Inte jätteimponerande insats… Varför drar man slutsatsen att när tusentals kvinnor försöker få svar på sina frågor om allmänt nedsatt hälsa så är det viktigaste att avfärda spiralen som orsak? Varför inte ta problemet på allvar? Det vore inte allt för avancerat att fråga tusen kvinnor med respektive utan spiral om deras allmänna hälsa och jämföra om det finns statistiska skillnader mellan de två grupperna…

 14. Svar från redaktionen:
  Vi arbetar med att skriva en uppföljande artikel där vi undersöker hur kunskapsläget verkligen ser ut.

 15. Granskandet hos medicinjournalister verkar stanna vid vad auktoriteter har att säga. Finns det ingen grävande medicinsk journalistik i landet? Funderar på att nischa in mig. Det lär ju knappast vara svårt att hitta scoop om man har grundläggande fackkunskap och rejäl källkritisk förmåga.

  Så bra att ni skriver mer, det är lite märkligt att de kvinnor som kräver mer forskning och evidens anklagas för att sprida myter.

 16. Det finns forskning som visar att kopparspiralbärare har högt koppar i kroppen. Det finns forskning som visar samband med högt koppar och bl.a. cancer och Alzheimers. Räknas dessa som riktiga sjukdomar då kvinnors övriga hälsoproblem anses vara ”diffusa”? (Koppar från mat beter sig annorlunda i kroppen än i metallisk form. Lätt att hitta information om det om man är det minsta intresserad. Står dock inte i Metro kan jag tro…)

 17. Det är väl ingenting märkligt alls att någon som redan har mycket koppar i kroppen (pga vatten, mat, graviditet, eller annat) kanske inte då ska ha just kopparspiral? Hur svårt är det att kontrollera detta vid insättning, göra återkontroll osv? ALLA ska UPPENBARLIGEN inte ha kopparspiral, jag förstår inte riktigt varför det är viktigt att avfärda alla som mår kasst som strålkärringar, istället för att faktiskt kolla upp balansen mellan mineraler och så vidare i kroppen? Jag menar, zink- och magnesiumbrist kan orsaka depressionsliknande tillstånd, det är helt okontroversiellt.

  Det vi behöver är forskning på hur kroppen hanterar kopparen från spiraler. Sådan långtidsforskning har inte gjorts.

 18. Hej,
  Nu har vi publicerat en uppföljande artikel om vad man verkligen vet (och inte vet) om kopparspiralers påverkan. Ordet myter i artikeln ovan var inte ett bra ordval, som jag vill be om ursäkt för. Ordet är nu ändrat i artikeln till uppfattningar. Läs gärna den nypublicerade artikeln, och dela den gärna i Facebookgruppen. Mvh, Sara Heyman, medicinjournalist