Influensaplanen klar

Socialstyrelsen presenterar idag sin handlingsplan för hur en världsomfattande influensa ska hanteras i Sverige.

15 feb 2005, kl 17:49
0

Tillsammans med Krisberedskapsmyndigheten, Smittskyddsinstitutet och Läkemedelsverket har Socialstyrelsen tagit fram en handlingsplan för att förbättra beredskapen inför en världsomfattande influensapandemi. Som sådan räknas en epidemi som sprider sig snabbt över världen och drabbar 15-25 procent av befolkningen.

När det gäller fågelinfluensan i Sydostasien konstaterar Socialstyrelsen att arbetet sker internationellt. Arbetet inriktas dels på att hindra spridning till fåglar i fler områden och länder och dels på att övervaka om det finns tecken på att viruset börjar spridas mellan människor.

I den nationella beredskapsplanen beskrivs hur en pandemi kan hanteras av olika delar av samhället.

En prioriteringslista över vilka grupper i samhället som ska vaccineras har tagits fram. Främst är det personer med hjärt- och lungbesvär, cirka 750 000, därefter gravida, cirka 80 000 och små barn upp till två år, cirka 150 000. Därefter kommer personer över 65 år, cirka 1,5 miljoner. Sjukvårdspersonal som förutsätts komma i kontakt med influensasjuka kommer sen och därefter övrig vårdpersonal.