Annons

Brittiska farmacevter tacklar alkoholmissbruk

Farmacevter i Glasgow ska rekryteras till en studie för att utvärdera på vilket sätt rådgivning från apotek kan bidra till att minska alkoholkonsumtionen.

16 feb 2005, kl 12:02
0

Farmacevternas uppgift ska innefatta rådgivning, screening och remittering av personer med alkolproblem. Det är en metod som i andra sammanhang har visat sig reducera alkoholkonsumtionen, men som inte tidigare testats på apotek. Studien leds av forskare vid Robert Gordon University school of pharmacy i Aberdeen.
?Farmacevter är redan aktiva och har en etablerad roll när det gäller rökavvänjning och olika metadonprogram. Därför borde de på samma sätt kunna vara aktiva i att ge råd om alkoholmissbruk?, hävdar forskarna.
Mot bakgrund av den stora alkoholkonsumtionen i Skottland menar forskarna att det är ett värdefullt tillfälle för farmacevter att kunna göra en insats.
Genom studien hoppas man få veta på vad farmacevterna kan bidra med och vilken utbildning som krävs. Resultatet kommer i slutet av året.