Annons

Individanpassad
behandling lindrar smärtan

En individanpassad beteendemedicinsk behandling hjälper personer med återkommande och långvarig smärta att ta kontroll över sin situation och återuppta ett aktivt vardagsliv. Det visar sjukgymnasten Pernilla Åsenlöf i sin avhandling.

10 maj 2005, kl 12:37
0

Annons

Pernilla Åsenlöfs avhandling bygger på en smärtstudie inom primärvården i Uppsala län, i vilken 323 personer med långvarig och återkommande smärta från muskler och leder deltagit. Hon har utvecklat metoder för att anpassa behandling med utgångspunkt från varje individs viktigaste vardagssituationer och därefter utvärderat behandlingen och dess kliniska signifikans.

Den experimentella delen av studien omfattar 97 patienter varav hälften fick genomgå den nya behandlingen. Patienterna fick rangordna sina viktigaste mål med behandlingen och vad de ansåg vara mest angeläget att kunna utföra i vardagslivet, med eller utan smärta. Fysisk aktivitet och träning att utföra de utvalda vardagsaktiviteterna under handledning av sjukgymnaster, men också på egen hand ingick i programmet.

Resultaten visar att den skräddarsydda beteendemedicinska behandlingen var effektivare än den idag fysiskt inriktade träning som idag anses mest framgångsrik.

Med en individanpassad behandling förbättrades förmågan att utföra dagliga aktiviteter, att kontrollera smärta och minska rädslan.

Cirka 60 procent av patienterna använde också smärtlindrande läkemedel. I en uppföljning av studien ska Pernilla Åsenlöf följa upp om patienternas läkemedelsanvändning och sjukvårdskonsumtion förändrats av behandlingen.

Pernilla Åsenlöf försvarar sin avhandling vid Uppsala universitet den 20 maj.