Annons

Immunsvaret gör att borrelia drabbar olika

Någon form av immunmodulerande behandling kan i framtiden förhindra kroniska symtom vid borreliainfektion.

14 apr 2003, kl 17:28
0

Borrelia som överförs via fästingbett drabbar människor olika. En del blir helt friska efter antibiotikabehandling medan andra får kroniska besvär. Vad som avgör om sjukdomen läker ut eller går vidare till nästa stadium har i djurstudier visats bero på olika immunologiska reaktioner.
Mona Widhe vid Linköpings universitet har i sitt avhandlingsarbete hittat tecken på att vissa patienter som får den kroniska varianten har en annan typ av immunsvar jämfört med patienter som blir friska. Samma mönster kan man också se hos patienter med en kronisk infektion i huden av borrelia jämfört med de personer som enbart får det klassiska cirkelformade hudutslaget.
Avhandlingens resultat visar att typen av immunsvar påverkar borreliainfektionens benägenhet att utvecklas till en kronisk sjukdom. Kunskapen kan i bästa fall ligga till grund för att man i framtiden genom immunmodulerande behandling ska kunna förhindra kroniska symtom.