Annons

Beteendeterapi förbättrar viktminskning med sibutramin

Överviktiga ungdomar som behandlas med både beteendeterapi och sibutramin tappar mer i vikt än de ungdomar som behandlas med beteendeterapi och placebo. Det visar en studie som presenteras i JAMA.

11 apr 2003, kl 14:23
0

82 ungdomar i åldern 13-17 år, med ett BMI mellan 32 och 44, fick beteendeterapi (BT). De randomiserades även till antingen sibutramin (Reductil) eller placebo för behandling under sex månader. Från månad sju till tolv fick alla deltagare öppen behandling med sibutramin. Sibutramin titrerades från 5 mg/dag till 15 mg/dag under sju veckor.

Efter sex månader hade gruppen som fick både BT och sibutramin minskat i snitt 7,8 kg i vikt och minskat sin BMI med i snitt 8,5 procent. Gruppen som bara fick BT minskade i vikt med 3,2 kg och BMI med 4,0 procent. Skillnaderna var signifikanta. Dessutom dämpades hungerskänslorna bättre i BT/sibutramin-gruppen än i BT-gruppen.

Vid tolv månader var skillnaden mellan grupperna inte signifikant. De som under de första sex månaderna hade fått BT och sibutramin gick under de sista sex månaderna upp 0,8 kg medan de som initialt hade fått BT och placebo minskade ytterligare 1,3 kg. De som fick sibutramin under hela studien tappade totalt 7,0 kg medan de som första fick placebo och sen sibutramin tappade totalt 4,5 kg. Ingen skillnad i hungerskänslor förelåg efter tolv månader.

Vanligaste biverkningar var förhöjt blodtryck och ökad puls. På grund av biverkningar minskades dosen till 10 mg/dag hos 16 av studiedeltagarna, hos ytterligare sju minskades dosen till 5 mg/dag och behandlingen avbröts helt hos tio deltagare.

Författarna menar att medicinering kan vara ett värdefult tillskott till beteendeterapi, men att behandling med sibutramin måste följas noga hos ungdomar på grund av biverkningsrisk och begränsad säkerhets- och effektivitetsdata.

Studien analyserades enligt ITT, intention to treat, och sponsrades av Abbot och Knoll, tillverkare av sibutramin.