Kombination gav bra resultat vid viktnedgång

Överviktiga personer som fick en kombination av två substanser gick ner i
snitt 10 kilo efter en behandling på 56 veckor. Det visar resultatet från
en ny amerikansk studie.

11 apr 2011, kl 11:39
0

Den amerikanska fas III-studien, som publiceras idag i Lancet, har undersökt en kombination av de båda preparaten fentermin och topiamat för viktnedgång. Totalt ingick 2487 överviktiga eller feta vuxna från 93 mottagningar i USA i som under 56 veckor placerades i en av tre studiegrupper.

I den ena fick studiedeltagarna placebo, i den andra en daglig dos av 7,5 mg fentermin och 46 mg topiramat och i den tredje 15 mg fentermine i kombination med 92 mg topiramat. Samtliga patienter fick dessutom råd om livsstilsförändringar som kostomläggningar. Studien pågick mellan november 2007 och juni 2009 och alla studiedeltagare hade minst ytterligare två samsjukligheter som diabetes eller högt blodtryck.

Efter 56 veckor hade deltagarna i placebogruppen tappat i snitt 1,4 kilo i vikt. I gruppen som fick de lägre doserna av fentermin och topiramat hade deltagarna tappat i snitt 8,1 kilo och i den högre doserade gruppen låg snittet för viktnedgång på 10,2 kilo. Enligt forskarna var viktnedgången också förknippad med sänkt blodtryck, sänkta nivåer av blodfetter och inflammatoriska markörer. Bland de vanligaste biverkningarna rapporterades förstoppning, torr mun och stickningar i kroppen. För de högre doserna sågs också en ökad förekomst av kognitiva och psykiska biverkningar

Fentermin är en substans som stimulerar frisättning av noradrenalin och har varit godkänd i USA för korttidsbehandling av överviktiga patienter sedan 1959. Författarna påpekar att det trots den långvariga användningen hittills inte gjorts några långtidsstudier av det. Preparatet marknadsförs inte i Sverige. Topiramat är ett antiepileptiskt läkemedel som också används för behandling av migrän. I mars gick amerikansk FDA ut med en varning om att preparatet ökar risken för fosterskador med cirka 20 gånger.

Studien finansierades av läkemedelsföretaget Vivus som utvecklar behandlingar för bland annat övervikt och diabetes.