Brist på farmacevter enligt SIFO-undersökning

Det råder redan nu ett underskott av farmacevter och värre väntas
det bli. I alla fall om man ska tro en nyligen genomförd undersökning
som gjorts bland HR-chefer för de nio största apotekskedjorna. Mest
eftertraktade är receptarierna.

8 apr 2011, kl 12:48
2

Det är bemanningsföretaget Pharma Relations som låtit TNS SIFO göra intervjuer med personalcheferna på nio apotekskedjorna. Cheferna fick under februari och mars i år frågor om företagens behov av rekrytering respektive inhyrning av personal de kommande åren.

Sammanlagt uppgav 78 procent av cheferna att det kommer råda ett visst underskott på personal det närmsta året. 11 procent tror att det kommer att råda ett stort underskott. Ingen av de tillfrågade spår att det kommer att finnas ett överskott av personal. Tittar man på de kommande två åren förväntar sig de intervjuade att brisen kommer bli ännu större.

I Skåne, Norrland, Värmland och Blekinge väntas personalunderskottet blir störst medans storstadsregionerna tros klara sig betydligt bättre. Störst brist tror HR-cheferna att det kommer att bli på receptarier, där alla tillfrågade upplever att det fattas folk. 56 procent tror det blir apotekarbrist medans det kommer finnas bättre tillgång på apotekstekniker.
– Vi har en väldigt hög etableringstakt på marknaden och det står klart att det uppstår en brist. Det finns alltid folk att anställa men vill man ha rätt kompetens blir det svårare, säger Anne-Grete Molnes vd på Pharma Relations.

Undersökningen, som går under namnet Apoteksbarometern, visar att apoteken idag till 90 procent personalbristen genom att anställa vikarier, 33 procent genom en egen pool av fast- och extrapersonal och lika många hyr in vid behov. Men 67 uppger att de får klara sig med den personal som finns.

De kedjor som ingått i undersökningen är Apoteket AB, Apotek Hjärtat, Apoteksgruppen, Vårdapoteket, Cura Apoteket, Kronans Droghandel, Doc Morris, Medstop och Fox Faramaci. Pharma Relations planerar att utföra Apoteksbarometerns årligen för att följa branschen.

2 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer