Annons

Astrazenecas första särläkemedel får ok i USA

Kinashämmaren vandetanib har godkänts av det amerikanska FDA för
behandling av en ovanlig form av cancer i sköldkörteln. Det är det
första särläkemedlet från Astrazeneca som kommer ut på amerikanska
marknaden.

8 apr 2011, kl 11:23
0

Vandetanib, som inte har något varumärkesnamn än, är en kinashämmare mot en ovanlig form av inoperabel sköldkörtelcancer som inte har metastaserat. Omkring fyra procent av fall sköldkörtelcancer i USA beräknas höra till just den sorten.

Godkännandet baseras på en dubbelblind placebokontrollerad fas III-studie av 331 patienter. Enligt resultaten förlängde daglig behandling med vandetanib överlevnaden med i snitt sex månader. Behandlingen får bara förskrivas av läkare med särskild kompetens eftersom den är riskfylld och kan ge mycket allvarliga biverkningar som plötslig död och hjärtartymi.

Läkemedlet är Astrazenecas första som godkänts under FDA:s program för särläkemedel. Företaget har också ansökningar inne hos de europeiska och kanadensiska läkemedelsmyndigheterna.