Förslag om läkemedelsutbildning för AT-läkare

Det finns behov av en nationell insatts för AT-läkarnas utbildning inom
läkemedelsområdet. Det skriver Socialstyrelsen i en rapport till
regeringen. En e-utbildning kan vara lösningen.

7 sep 2010, kl 16:02
2

Skillnaderna i den utbildning som ingår i läkarnas allmäntjänstgöring om läkemedel och förskrivning är stora över landet och en nationell samordning behövs för att göra den mer effektiv. Det är en av slutsatserna i rapporten ?Hur Learning Management System (LMS) kan användas? som Socialstyrelsen nu lämnat till socialdepartementet.

Rapporten har tagits fram under våren och sommaren efter att myndigheten fick i uppdrag i sitt regleringsbrev för 2010 att undersöka hur LMS skulle kunna användas för att förbättra AT-läkarnas kunskaper om läkemedelsförskrivning. Slutsatsen i rapporten är att LMS skulle vara ett bra alternativ eftersom många landsting redan idag har tillgång till ett sådant system.

Rapporten, som tagit fram i samarbete med Läkemedelsverket och tillsammans med personer från bland annat Karolinska institutet, eHälsoinstitutet och Svenska Läkaresällskapet, lyfter också fram förslag på kompetenskrav. Att kunna hantera risker med läkemedelsinteraktion, biverkningar och antibiotikaförskrivning, bedöma när en behandling ska avslutas, följa upp en läkemedelsbehandling och kunna använda apoteken som en resurs är några av de saker som AT-läkare bör kunna enligt förslaget.

Nu är rapporten överlämnad till socialdepartementet men vad som nu sker beror på vad som händer den 19 september.
– Det beror helt enkelt på valutgången vad vi göra med rapporten. Det är upp till nästa regering at bestämma hur de vill gå vidare, säger Daniel Forslund, departementssekreterare, på socialdepartementet.

2 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Ja det är bra att läkarna lär sig om lökemedel och interaktioner, men det finns en hel yrkesgrupp som är experter på detta och som utbildats i 5 år för att kunna läkemedel bättre än någon annan, Apotekarna. Utnyttja deras kunskap mer.

  2. Ja men om inte läkaren har tillräckliga kunskaper om biverkningar mm., hur kan dem då reagera när något är fel?
    Det är nog bra ide att dem får mera utbildning i farmakologi.