Annons

Rekordmånga cancerpreparat i pipeline

Nästan 900 läkemedel och vacciner för olika former av cancer
befinner sig just nu i klinisk utvecklingsfas eller väntar på besked
från amerikanska FDA enligt en ny rapport.

11 apr 2011, kl 12:25
0

De senaste sex åren har antalet produkter mot cancer som ligger i klinisk fas fördubblats. Det visar siffror som Phrma, den amerikanska forskande läkemedelsindustrins branschorganisation har tagit fram. Totalt är det nu 887 preparat som antingen befinner sig i klinisk prövning eller som ligger hos FDA i väntan på beslut om godkännande.

98 av dessa är mot olika former av lungcancer, 91 mot bröstcancer, 80 mot prostatacancer och 108 mot leukemi. Ett hundratal preparat är det som utvecklas mot lymfom och 65 mor huscancer enligt rapporten.