Lund lämnat in ansökan om apotekarutbildning

Lund lämnat in ansökan om apotekarutbildning

Lunds universitet lämnade under torsdagen in sin ansökan om examensrätt
för farmacevter till Högskoleverket. Målet är att 2011 starta en
apotekarutbildning med tydlig inriktning på klinisk farmaci tillsammans
med Köpenhamns universitet.

9 okt 2009, kl 11:25
4

Det är framförallt två saker som ska skilja apotekarutbildningen i Lund från de i Göteborg och Uppsala. Den kommer ha tydligt fokus på klinisk farmaci redan från början, och den görs tillsammans med Köpenhamns universitet.
? Anledningen till att vi valt att fokusera på den kliniska farmacin är att vi vill utbilda apotekare som kan vara en del av vården och arbeta för en mer rationell läkemedelsanvändning, säger Bengt Jeppsson, vice dekanus på medicinska fakulteten vid Lunds universitet.
? Och samarbetet med Köpenhamn är för att de har en mycket välrenommerad apotekarutbildning där många studenter via praktik får bra jobb inom läkemedelsindustrin och vi hoppas därför att de svenska eleverna ska få del av de möjligheterna också.

Minst en termin ska studenterna läsa i Köpenhamn, och det mesta av den utbildningen sker på engelska. Samarbetet med Köpenhamn gör också att Lund slipper investera i något stort labb.
? Ska man utbilda apotekare måste man ha ett stort labb som i stort sett liknar en egen liten läkemedelsfabrik. Det har de i Köpenhamn så våra studenter kommer få den delen av utbildningen där.
Utbildningen byggs upp enligt Bolognamodellen, med tre plus två år. Fakulteten har ännu inte tagit ställning till om de kommer att examinera receptarier, men de tänker sig att receptarier från andra utbildningar ska kunna vidareutbilda sig till apotekare i Lund.

Fokuset på den kliniska farmacin kommer att märkas redan under den första terminen.
? Studenterna kommer ha en första praktik när de får gå ut och testa på att arbeta med klinisk farmaci på något av sjukhusapoteken. Vi har lagt upp det så på vår läkarutbildning att man redan första terminen får se vad yrket innebär i praktiken och det finns ett stort värde i det, säger Bengt Jeppsson.

Men mest praktik blir det under termin fem och sex som planen ser ut nu. Apotekarstudenterna kommer också att läsa tillsammans med biomedicinare och molekylärbiologer det första året, vilket innebär en större valmöjlighet för studenterna att byta spår.
? Det är också något som vi tror är bra för studenterna, det gör att de kan skjuta upp sitt beslut ett år.

Ansökan om examensrätt för farmacevter lämnades till Högskoleverket igår.
? Vi kan nog räkna med ett svar i mitten av våren och sen hoppas vi kunna dra igång utbildningen hösten 2011, säger Bengt Jeppsson.
 

4 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Hoppas det går vägen denna gång, så kanske man som forskande apotekare på LU får deltaga i utbildningen av dessa.

  2. Rent teoretiskt är det kanske bra upplägg på utbildningen, grejen är att det här om det godkäns kommer att leda till utökad arbetslöshet i kåren. Klinisk farmaci är nästan obefintlig i Sverige. Arbetsmarknaden för apotekare är nästan helt utraderad, inte ens vårt regering anser att man behöver apotekare för att hantera läkemedel, tydligen räcker det gott och väl med apotekstekniker för allt.
    Att lägga 5 år på ett utbildning för att sen bli tvungen att emigrera för att få ett arbete är väl inte roligt. Känner många som har gott pobyggnads utbildningen i Uppsala till klinisk farmaci-förgäves!
    Utbilda fler läkare istället, det är de det är brist på -inte apotekare som sen tvingas emigrera eller jobba som receptarier.

  3. Undrar om det gäller bara de som ska börja läsa i Lund eller även de som är utbildad vid Göteborgs universitet eller Uppsala??

  4. I Danmark går mer än 60 % av nya apotekarna till industrin beroende på att man förmodligen fortsatt har en stark naturvetenskaplig inriktning på utbildningen. I Sverige är det gissningsvis häften så stor andel av det motsatta skälet. Man har satsat på annat och nästan inga går till verklig forskning inom läkemedelsindustrin utan man har lanserat klinisk farmaci som lagom gripbart, där man skall skugga läkarna på ronden och sitta och analysera deras recept. Det behövs förvisso ett bättre läkemedelskunnande och mer omsorgsfull förskrivning men baserad på grundläggande naturvetenskaplig kompetens. Förslaget är att man väljer annan inriktning och tar efter den danska utbildningen, vilket kanske kan bidra till en ny blomstringstid för den försvinnande svenska biomedicinska industrin. Arbetslösa s k kliniska farmaceuter är ett alldeles för lågt mål och blir ett rent av ett självmål.