Annons
Fem frågor till influensaexperten AnnaSara Carnahan
”I det långa loppet hoppas vi på bättre vacciner”
AnnaSara Carnahan.

”I det långa loppet hoppas vi på bättre vacciner”

Enligt nya siffror gav influensavaccinet den gångna säsongen ett skydd på mellan 27 och 50 procent.

7 jun 2023, kl 07:30
0

Annons

Hur bra skyddade influensavaccinet under den säsong som nu är till ända? Det undersöker influensaexperter i en ny studie i tidskriften Eurosurveillance.

Studiens författare har tagit fram preliminära resultat om hur effektiva vaccinerna var genom att lägga ihop resultat från sex olika europeiska undersökningar som täcker perioden oktober 2022 till och med januari 2023. I en av undersökningarna ingår även data från Sverige.

Hur bra skyddade influensavaccinet?

Den sammanvägda analysen visar att vaccinering minskade risken att insjukna med mellan 27 och 44 procent när det gäller influensa A, den influensatyp som dominerade i början av säsongen. Skyddet mot influensa B som ökade under vårvintern var bättre och låg på minst 50 procent.

Läkemedelsvärlden talade med AnnaSara Carnahan på Folkhälsomyndigheten. Hon är en av de influensaexperter runt om i Europa som bidragit till studien.

Det verkar lite rörigt att väga ihop en massa olika undersökningar från olika länder och vårdnivåer – vad är fördelen?

– Det är tur att vi kan göra så här och lägga ihop information från olika länder. Många länder, däribland Sverige, har ganska begränsade data som inte räcker för att göra egna beräkningar. Men när varje land bidrar med sina data till en sammantagen bild blir det möjligt att få mycket bättre information.

Hoppas att bättre vacciner kommer

Men finns det några mätningar specifikt av hur bra vaccinet skyddade riskgrupperna i Sverige?

– Ja, Region Stockholm beräknar skyddseffekten för personer över 65 år, den största riskgruppen av dem som vi i Sverige rekommenderar influensavaccinering för. Enligt siffror från vecka 15 gav vaccinering personer över 65 år ett 40-procentigt skydd mot att få en laboratorieverifierad influensa och 44 procents skydd mot influensa som krävde sjukhusvård.

Ska vi vara nöjda med influensavaccinets skyddseffekt den här gången?

– Den är ungefär som förväntat med de influensavacciner vi har i dag. Den sameuropeiska studien visar att vaccinet gav skydd mot samtliga influensorter som cirkulerade. Och även om man blev sjuk trots vaccinet så skyddade det mot allvarlig sjukdom.

– Att vaccinerna gav skydd är så klart viktigt och bra, men visst skulle jag önska mig influensavacciner med ännu bättre skydd. Det finns nu också flera nya influensavacciner som kommit långt i utvecklingen nu, så man kan hoppas på ännu bättre vaccinskydd mot säsongsinfluensa om kanske några år.

Näst högsta vaccintäckningen hittills

Vaccinets sammansättning måste bestämmas många månader före influensasäsongen eftersom produktionen tar lång tid. Har det hänt någon gång att vaccinet fått fel sammansättning så att skyddet blivit jättelågt?

– Det hände säsongen 2017-18. Då ingick den influensasort som blev dominerande inte alls i vaccinet. Sedan dess har man gått över från att ha tre stammar i vaccinet till fyra stammar för att detta inte ska hända igen.

Har det varit stort intresse för att vaccinera sig den här gången?

– Ja, verkligen. Enligt preliminära siffror låg vaccinationstäckningen bland personer på 65 år och däröver på 63 procent. Det betyder att cirka 1,3 miljoner personer i de åldrarna tog vaccin mot säsongsinfluensa och det är bra. Den enda säsong då vi haft ännu högre vaccintäckning var säsongen 2021-2022 då vi kom upp i 70 procent, sannolikt en effekt av pandemin.

– Jag hoppas att det ökade intresset för att ta vaccinet kommer att hålla i sig även i fortsättningen genom att lärdomarna av covid-19 finns kvar. Många har fått en ökad förståelse för vilka som är riskgrupper och vad vaccinskydd kan betyda.

– En framgångsfaktor har sannolikt varit att man kunnat ta vaccin mot covid-19 och influensa samtidigt. Vi planerar för att kunna erbjuda det även nästa säsong.