Hopp om effektivare vaccin nästa år

Hopp om effektivare vaccin nästa år

Arbetet med att ta fram vaccin för nästa influensasäsong har startat. Jämfört med årets vaccin kommer det sannolikt att innehålla skydd mot fler virusstammar.

6 mar 2018, kl 11:25
0

Annons

Mia Brytting. Foto: Lena Katarina Johansson.

Årets säsongsinfluensa har passerat sin topp, men är långt ifrån över. Samtidigt har arbetet med att ta fram nästa säsongs influensavaccin påbörjats. För ett par veckor sedan meddelade Världshälsoorganisationen, WHO, vilka virusstammar som ska ingå i de kommande vaccinen.

Totalt handlar det om fyra stammar – två mot influensa A och två mot influensa B. Hittills har det vanliga varit ett trivalent vaccin, det vill säga med tre stammar, men även fyravalenta vaccin med skydd mot fyra stammar har utvecklats.

Fördelen med fyravalenta vaccin blev tydlig i år då det trivalenta vaccinet inte innehöll influensa B av linjetypen Yamagata, som varit den mest dominerande virusstammen den här säsongen, vilket det fyravalenta vaccinet gjorde.

– Det fyravalenta vaccinet fanns helt enkelt inte tillgängligt när landstingen gjorde sina upphandlingar inför den här säsongen, säger Mia Brytting, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Hon menar dock att situationen inför nästa influensasäsong ser annorlunda ut och att fler kommer att ha möjlighet att få det fyravalenta vaccinet.

– Många tillverkare lägger om sin produktion från tre- till fyravalenta vaccin, säger Mia Brytting.

Även Charlotta Bergquist, klinisk utredare på Läkemedelsverket, är inne på samma spår.

– En sådan utveckling innebär en förbättring av vaccinet och i viss mån kommer de fyravalenta vaccinen att ersätta de trivalenta, säger Charlotta Bergquist.

Men trots att säsongens influensavaccin inte innehöll influensa B/Yamagata gav det ändå ett visst skydd mot virusstammen.

– Vi har sett ett ganska gott korsskydd från den influensa B-stam som ingick i vaccinet, det vill säga B/Victoria, säger Mia Brytting.

Förklaringen är att influensa B-virus är ganska stabila och förändrar sig relativt långsamt, till skillnad från influensa A. Därför är det inte lika avgörande att pricka exakt rätt virusstam för influensa B-virus som för influensa A.

Att utforma vaccin mot säsongsinfluensan är något av en kvalificerad gissningslek. I mitten av februari fattar WHO beslut om virussammansättningen till kommande säsongs influensavaccin för det norra halvklotet. För det behöver WHO underlag från de olika länderna senast i slutet av januari.

– Men då är vi mitt uppe i influensasäsongen och har inte all information. Om man kunde skjuta fram WHO:s beslut en månad skulle vi ha mycket bättre data om vad som cirkulerat på norra halvklotet och hur nästa säsong kan tänkas bli, säger Mia Brytting.

Svårigheten är tidspressen för vaccintillverkarna. Inför varje influensasäsong måste de hinna ställa om produktionen till nya virusstammar och sedan hinna tillverka vaccinet innan influensasäsongen drar igång. I dag produceras influensavaccin huvudsakligen i ägg, vilket tar ungefär ett halvår.

– Redan i dag har tillverkarna små marginaler, och det får inte gå fel. Jag tror inte att man vågar korta produktionstiden, säger Charlotta Bergquist.

Men det pågår forskning kring andra tillverkningsmetoder. I oktober 2016 godkändes det fyravalenta vaccinet RIV4, Flublok, i USA. Vaccinet är framställt med rekombinant teknik vilket går betydligt snabbare än vid framställning i ägg.

Till skillnad från att odla fram hela virus som sedan inaktiveras och spjälkas, som är fallet i ägg, används vid rekombinant framställning endast den immunogena delen av viruset. Denna del, ett protein, mångfaldigas sedan i cellkultur, vilket tar sex till åtta veckor.

Det finns också vacciner med högre koncentration av proteiner och sådana som innehåller immunhöjande medel för att förbättra skyddet efter en vaccination.

– Man arbetar även med universalvacciner för influensa för att ta fram ett vaccin som skulle kunna skydda mot en pandemisk influensa, säger Mia Brytting.

Strategin är att försöka rikta immunsvaret mot konserverade delar av de immunogena delarna av viruset.

– På så sätt skulle man kunna få ett korsskydd mellan olika subtyper av influensa A som till exempel A(H3N2) och A(H5N1).

Nyligen presenterade amerikanska forskare vid National institute of allergy and infectious diseases, NAID, en strategi för utvecklingen av ett universellt influensavaccin.

Målet att ett sådant ska vara minst 75 procent effektivt, skydda mot grupp ett och två av influensa A-virus (influensa B är ett senare mål), ge ett skydd som varar i minst ett år och kunna användas av alla åldersgrupper. När ett sådant vaccin kan finnas på marknaden återstår dock att se.