Annons

Högkostnadsskydd för Iressa och Mezavant

Sedan slutet av februari ingår cancerläkemedlet Iressa och Mezavant mot Ulcerös kolit i högkostnadsskyddet. Iressa har tidigare varit omdebatterat för sin effekt och för sitt höga pris.

4 mar 2010, kl 13:01
0

Idag meddelar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, att Astrazenecas Iressa (gefitinib) och Swedish Orphans Mezavant (mesalazin) numer ingår i högkostnadsskyddet.

Iressas effekt mot icke småcellig lungcancer var till en början liten. Men Astrazeneca har visat att en undergrupp av patienter, med en mutation i generna för epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR), har en positiv effekt av läkemedlet. I jämförelser med dubbel kemoterpi har Iressa mer effektivt förhindrat cancern från att förvärras. I jämförelser med docetaxel har också Iressa visat en likvärdig överlevnad hos patienterna.

TLV skriver i sitt godkännande: ?Att behandla med Iressa är visserligen dyrare än att behandla med dubbel kemoterapi. För den patientgrupp som har nytta av behandlingen så innebär behandlingen med Iressa dock en förhöjd livskvalitet och fördröjning av progression. Sammantaget framstår Iressa som ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ för EGFR-positiva patienter?.

Mezavant mot Ulcerös kolit innehåller mesalazin. Beredningsformen skiljer sig något från jämförbara läkemedel, till exempel Pentasa och Asacol, men TLV menar att det inte förfaller finnas några avgörande skillnader mellan de olika preparaten vid behandling.