Annons

Höga doser E-vitamin förebygger inte hjärt-kärlsjukdom

Den som tar höga doser E-vitamin i tron att det ska fungera förebyggande mot hjärt-kärlsjukdom får nu tänka om. Flera stora studier antyder att det kan vara precis tvärtom.

16 mar 2005, kl 13:26
0

Epidemiologiska studier har antytt att ett högt intag av E-vitamintillskott skulle förebygga hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och eventuellt också cancer.

Nu har utvärderingar av resultaten från kontrollerade studier där över hundratusen personer ingått visat att E-vitamin inte har någon effekt på hjärt-kärlsjukdom. Tvärtom antyder resultaten ett motsatt samband.
I utvärderingarna, så kallade metanalyser, fann man att risken för död ökade vid höga doser (över 100 mg/dygn) E-vitamin.
I studier där doserna var över 270 mg/dygn var överrisken för död 39 per 100 00 personer.

Det här är mångdubbelt högre doser än de rekommenderade.

Wulf Becker vid Livsmedelsverket menar att resultaten från utvärderingarna talar för att det finns risker med att ta stora doser tillskott under lång tid och att tillskotten inte skyddar mot till exempel hjärt-kärlsjukdom.