Annons

Hivmedicin testas profylaktiskt

Män som tog bromsmedicin i förebyggande syfte smittades i lägre grad av hiv än de som fick placebo.

24 nov 2010, kl 12:02
0

I studien ingick närmare 2500 män från bland annat Brasilien, Thailand och USA som hade sex med andra män och var hivnegativa när studien påbörjades. Ungefär halva gruppen fick en dos av det antivirala läkemedlet Truvada ett kombinationspreparat som innehåller substanserna tenofovir och emtricitabin, medan den andra fick placebo. Båda grupperna fick information, kondomer och vård för sexuellt överförbara sjukdomar.

Männen följdes
upp till tre år, då hade 2,9 procent, 36 personer smittats med hiv av de som fick behandling, medan drygt fem procent, 64 personer i kontrollgruppen fått en hivinfektion.
Forskarna diskuterar möjligheten med förebyggande medicinering av riskgrupper, som till exempel prostituerade och injicerande narkotikamissbrukare.
I studien upptäcktes inga allvarliga biverkningar, men några slutade på grund av huvudvärk och illamående. Några deltagare plockades också ur studien på grund av leverbiverkningar.

Frågan som
också diskuteras i artikeln som publiceras i New England Journal of Medicine är om den effekt man såg i studien också gäller i verkligheten. Många som ingick i studien hade till exempel problem med följsamheten till medicineringen. Listan på biverkningar är lång och frågan är om en användning av antivirala i förebyggande syfte är försvarbart, liksom om någon stat eller något försäkringsbolag skulle vara villiga att betala för behandlingen.