Annons

?Hivepidemin utrotad om 100 år?

Hivepidemin kan utrotas med nuvarande behandling ? men det skulle sannolikt ta 100 år eller mer bara i San Franciscoområdet. Beräkningarna presenteras i en artikel i lördagens nummer av tidskriften Lancet Infectious Diseases.

5 aug 2002, kl 13:28
0

Annons

Hiv/aids behandlas idag med så kallade nukleosidanaloger och proteashämmare i kombination. Behandlingen är i regel välfungerande men kräver sträng behandlingsdisciplin och sannolikt livslång behandling.
Det växande antalet resistenta hiv-stammar utgör dock ett orosmoln, liksom det ökade sexuella risktagande som i vissa områden blivit följden av att en fungerande behandling nu finns.

Den mexikanske matematikern Jorge Velasco-Hernandez och medarbetare presenterar i veckans nummer av tidskriften Lancet Infectious Diseases en matematisk modell som förutser huruvida hivepidemin kan utrotas med hjälp av nuvarande behandling (Dagens läkemedel är visserligen bara bromsmediciner och därmed inte botande, men att bota individer är inte nödvändigt för att utplåna en epidemi. Det räcker med att smittoöverföringshastigheten sänks under ett visst tröskelvärde som varierar för olika infektioner).

Forskarna beräknade ett så kallat Basic Reproduction Number, som anger det antal personer som varje hivsmittad i genomsnitt för över smittan till. Är denna siffra under ett är utrotning av epidemin ifråga möjlig. För San Franciscos del hamnade siffran strax under ett, vilket visserligen indikerar att epidemin kan utrotas, men att detta sannolikt skulle ta över 100 år med nuvarande behandlingsprinciper.