Annons

Inhalerat iloprost effektivt vid pulmonell hypertension

Enligt en studie som publicerades i gårdagens nummer (1 augusti) av New England Journal of Medicine uppvisar iloprost positiva effekter i patienter med pulmonell hypertension.

1 aug 2002, kl 17:11
0

I studien, som behandlade 203 patienter med pulmonell hypertension (förhöjt blodtryck i lungkretsloppet), visade de patienter som fick iloprost (Ilomedin) i inhalerad form bättre resultat än de som fick placebo.

Den primära effektvariabeln ansågs uppnådd om, efter tolv veckors behandling, patientens NYHA-klassificering hade förbättrats minst en klass, patienten kunde gå en 10 procent längre sträcka i det så kallade ?six minute walk test? och hon inte hade försämrats eller dött.

Efter tolv veckor uppnådde i den aktiva behandlingsgruppen 16,8 procent av patienterna den kombinerade effektvariabeln medan motsvarande siffra i placebogruppen var 4,9 procent (p=0,007).

Fyra procent i iloprostgruppen, varav en som dog, och 13,7 procent i placebogruppen, varav fyra som dog, fullföljde inte studien. De vanligaste anledningarna för att inte fullfölja var att sjukdomen försämrades.

Studien utfördes på 37 europeiska specialistkliniker. Patienterna randomiserades till antingen aktiv behandling med iloprost (101 patienter) eller till placebobehandling (102). Läkemedlen administrerades i aerosolform genom en nebulisator, i snitt 7,5 gånger per dag med uppehåll under natten. Varje gång gavs 2,5 g. Beroende på hur väl patienten tolererade läkemedlet kunde upp till 5 g ges. Medeldos per dag var 30 g.

Iloprost är en stabil analog av prostacyklin, en substabs som uppvisar vasodilatorisk, fibrinolytisk och blodplättshämmande effekt. Effekten är mer långvarig, 30-90 minuter jämfört med 15 minuter för prostcyklin.

? Vi föreslår att iloprost ges till patienter med pulmonell hypertension som befinner sig i NYHA-klass 3 eller 4, säger en av prövarna, Werner Seeger, vid Justus-Liebig-universitetet i Giessen i Tyskland, i en kommentar till hemsidan theheart.org.