Annons

Donepezilstudie väcker etiska frågor

En amerikansk studie, som visade att piloter som fick donepezil förbättrade minnet och förmågan att fungera under stress, väcker frågor om det etiska i behandlingar som ger kognitiva förbättringar hos friska personer.

6 aug 2002, kl 11:17
0

Demensläkemedlet donepezil (Aricept) kunde i en studie på 18 piloter i USA göra att de fungerade bättre i en kritisk situation och mindes de färdigheter de hade lärt sig under en träningsperiod.
Författarna till studien kommenterar: ?Om kognitiva förbättringar blir möjliga hos intellektuellt friska individer, väcker det ett antal juridiska och etiska frågor: Hur skulle sådan behandling finansieras? Skulle skillnaderna mellan rika och fattiga bli ännu större när det blir möjligt att köpa läkemedel som ger kognitiva fördelar??
I studien fick de 18 piloterna med en genomsnittlig ålder på 52 år göra sju testflygningar i en simulator för att träna sig att utföra en serie komplicerade instruktioner samt klara av tre slumpmässigt förekommande kritiska situationer. Piloterna delades sedan in i två grupper där den ena fick 5 mg donepezil dagligen under en månad och den andra placebo.
Alla piloter flög sedan ytterligare två flygningar dag 30. Forskarna fann att donepezil gruppen utförde flygningar som inte skilde sig från hur de utfört dem tidigare medan placebogruppens resultat hade försämrats.
Neurology 2002;59:123-125