Många miljarder sparas med lägre blodtryck

Forskare har räknat ut vad samhället skulle spara i vårdkostnader om man lyckades sänka blodtrycket hos de miljoner européer som idag har hypertoni. Det handlar om många miljarder.

7 aug 2002, kl 11:51
0

Forskarna beräknar att ungefär en tredjedel av alla vuxna i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien och Sverige har högt blodtryck. Ungefär 29 miljoner vuxna i de fem länderna, 13 procent av befolkningen, har ett blodtryck som överstiger 160 mm Hg i systoliskt tryck och 95 mm Hg i diastoliskt tryck.
46 miljoner till, 21 procent, har mellan 140/90 mm Hg och 160/95 mm Hg. I de flesta europeiska länder anses 140/90 vara målet med en blodtrycksbehandling.

Forskarna beräknar att det inträffar ungefär 281 000 fall av onödiga insjuknanden i hjärtkärlsjukdom på grund av högt blodtryck.

Lyckades man nedbringa dessa under målnivåerna skulle de fem länderna tillsammans spara ungefär 12 miljarder i vårdkostnader, hävdar forskarna.

Rapporten som är publicerad i senaste numret av tidskriften Blood Pressure är skriven av forskare från bland annat Sverige, med bidrag från Pfizer.