Annons

Resistens mot hivläkemedel allt vanligare

Bromsmedicinerna mot hiv/aids har inneburit ett stort medicinskt genombrott, men andelen hivinfektioner med någon grad av läkemedelsresistens ökar stadigt.

8 aug 2002, kl 17:34
0

En retrospektiv analys av hivvirus i plasmaprover från 377 obehandlade patienter, presenterad i dagens nummer av New England Journal of Medicine, visar att läkemedelsresistenta hivvirus blir allt vanligare.

Ungefär var femte person som får hiv i USA idag har infekterats med läkemedelsresistent virus. Resistens mot flera bromsläkemedel är dock fortfarande relativt ovanlig (6,2 procent).

Antiretroviral terapi misslyckas av naturliga skäl oftare hos de patienter som infekterats med resistenta hivstammar. Därför utförs nu allt oftare resistenstestning före insättande av terapi, och studieförfattarna anser att sådan testning bör genomföras före behandlingsstart i alla delar av världen.