Annons
Grönt ljus för ny bröstcancerbehandling
Totalt gav CHMP elva läkemedel grönt ljus under det senaste mötet 12-15 september.

Grönt ljus för ny bröstcancerbehandling

EMAs säkerhetsråd CHMP rekommenderar godkännande av ett nytt läkemedel mot bröstcancer och tio andra läkemedel.

19 sep 2016, kl 12:00
0

Den europeiska läkemedelsmyndighetens, EMA, säkerhetsråd CHMP, rekommenderar läkemedlet Ibrance, palbociclib, för behandling av kvinnor med lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer.

Läkemedlet verkar genom att blockera aktivitet hos proteinerna cyklinberoende kinaser, CDK, 4 och 6. Vilket i sin tur hjälper till att stoppa tillväxten av tumören och förhindrar att cancerceller delar sig. Det ska användas för cancer som är hormonreceptor, HR, positiv och HER2 negativ.

Rekommendationen från EMA bygger på resultat från två huvudstudier. I en fas III-studie jämfördes behandling med palbociclib och letrozol, en aromatashämmare, med enbart letrozol. 444 patienter som fick palbociclib levde i genomsnitt 24,8 månader utan att sjukdomen förvärrades, jämfört med 222 patienter som fick letrozol ensam och som levde 14,5 månader utan att sjukdomen förvärrades.

CHMP rekommenderade även att ett läkemedel mot mjukdelssarkom ska godkännas. Läkemedlet Lartuvo, olaratumab, som ska användas för behandling av vuxna med mjukdelssarkom, en sällsynt typ av cancer. Det ska användas i kombination med ett kemoterapeutiskt läkemedel, doxorubicin, hos patienter med avancerat mjukdelssarkom när kirurgi eller strålbehandling inte är lämplig.

Lartuvo är en monoklonal antikropp som känner igen och binder till proteinet PDGFRa och på så sätt blockerar dess aktivitet och bromsar tillväxten av cancer.

I en fas II-studie har läkemedlet visat på en signifikant förbättring i överlevnad hos patienter med framskridet mjukdelssarkom som inte tidigare behandlats med doxorubicin. I studien jämfördes behandling med Lartruvo och doxorubicin med enbart doxorubicin. En median överlevnadsvinst på 11,8 månader visades.

Totalt rekommenderade CHMP elva läkemedel för godkännande under det senaste mötet 12-15 september.

Andra läkemedel som rekommenderades godkännanden var bland annat Ninlaro, ixazomib, mot for multiplet myelom, Glyxambi, empagliflozin/linagliptin, för behandling av typ II-diabetes och Parsabiv, etelcalcetide, för behandling av sekundär hyperparatyroidism, en endokrin sjukdom.