Google rensar i det medicinska reklamträsket

Google rensar i det medicinska reklamträsket

Sökjättens nya policy ska stoppa annonser för behandlingar som saknar vetenskaplig grund.

9 sep 2019, kl 15:27
0

Annons

Digital annonsering på Google är ett populärt reklamverktyg inte minst i hälsobranschen. Googles ledning vill nu begränsa hälsoreklamen på plattformen till behandlingar som har etablerat vetenskapligt stöd.

Företaget har publicerat en ny policy för vilka annonser som är tillåtna för hälso- och sjukvård och läkemedel. I information om policyn skriver Google att den behövs eftersom företaget sett en ökning av annonsaktörer som utnyttjar människor genom att erbjuda oprövade behandlingar som kan få farliga följder. Företaget anser att sådana annonser ”inte har någon plats” på plattformen.

Annonserna granskas i förväg och i fortsättningen kommer Google inte att godkänna annonsering för behandlingar som saknar etablerat vetenskapligt stöd. Förbudet omfattar även sådana behandlingar som har stöd i grundforskning och där det finns preliminära kliniska data, men där de kliniska studierna ännu inte kommit så långt att det rättfärdigar en bred användning. Exakt var Googles annonsgranskare kommer att dra den gränsen framgår inte.

Annonsförbudet gäller bland annat de flesta stamcellsterapier, andra cellterapier samt genterapier. Dessa är sektorer där det har dykt upp en mängd olika aktörer som erbjuder olika typer av icke godkända behandlingar. I sin information om policyn framhåller Google att företagets ställningstagande uppskattas av experter på stamcellsforskning. Företaget citerar ordföranden för International society for stem cell research, Deepak Srivastava:

– Stamceller har en stor potential att hjälpa oss förstå och behandla många sjukdomar, med de flesta stamcellsbehandlingar är fortfarande experimentella och ska bara erbjudas patienter i väl kontrollerade kliniska försök. Prematur marknadsföring och kommersialisering av obevisade stamcellsprodukter hotar folkhälsan.

Googles beslut går i samma riktning som flera andra sociala mediers beslut om att stävja vetenskapligt ogrundad marknadsföring och åsiktsspridning. Som Läkemedelsvärlden skrev tidigare i år gör exempelvis allt fler sociala medier insatser mot falsk information om vacciner. Facebook beslutade, vilket Läkemedelsvärlden också rapporterade, nyligen sig för att börja omdirigera vaccinskeptiker till världshälsoorganisationen WHO:s vaccininformation.