Annons

Fortsätter trots misslyckat försök

GSKs vaccinkandidat mot malignt melanom lyckades inte förlänga överlevnaden i en fas III-studie. Men företaget tänker fortsätta studien ändå.

6 sep 2013, kl 07:13
0

Läkemedelsföretaget Glaxosmithklines försök till att utveckla ett vaccin mot malignt melanom förlängde inte den progressionsfria överlevnaden i en fas III-studie jämfört med placebo. Vaccinkandidaten är tänkt att hjälpa patienter med malignt melanom i stadium III vars tumörer har den cancerrelaterade MAGE-A3-genen. Den återfinns hos cirka 65 procent av alla med malignt melom i stadium III.

Studien hade två effektmått, det ena var att förlänga den progressionsfria överlevnaden vid malignt melanom och det andra att identifiera om det finns en grupp av MAGE-A3-positiva patienter som kan ha nytta av behandlingen. GSK fortsätter med studien för att undersöka det andra effektmåttet. Resultatet väntas inte förrän 2015. En oberoende granskningnämnd gav även GSK klartecken att fortsäta och studien visade inte heller några oroväckande biverkningar.

Till skillnad från traditionella vacciner var MAGE-A3-vaccinkandidaten tänkt att behandla personer som redan drabbats och hjälpa deras immunförsvar att hindra att sjukdomen återkommer.

GSK studerar även vaccinkandidaten hos patienter med icke-småcellig lungcancer.