Förbud mot olika priser på samma läkemedel

För att försvåra parallellhandel med läkemedel har Glaxosmithkline krävt av sina spanska grossister att sälja till högre priser till internationella återförsäljare. I maj beslutade EU-kommissionen att det strider mot EU:s konkurrensregler.

21 Jun 2001, kl 16:36
0

Fram till alldeles nyligen har Glaxosmithkline haft ett prissystem med olika priser i Spanien. Ett lägre pris har tagits ut om preparatet har sålts till en spansk återförsäljare och ett högre om det har gått till ett annat EU-land. Men nu har EU-kommissionen satt stopp för Glaxosmithklines system.
? Läkemedelsföretag, eller andra företag, kan inte ha separata distributionsavtal som delar upp den gemensamma marknaden i nationella marknader. Vi har noga undersökt Glaxosmithklines argument men de håller inte för en närmare granskning, säger Mario Monti, EU:s kommissionär med ansvar för konkurrensfrågor, i ett pressmeddelande.
Redan 1998 informerade dåvarande Glaxowellcome kommissionen om den nya prissättningen. Majoriteten av grossisterna gick med på avtalet men fyra överklagade till kommissionen.
I kommunikationen mellan företaget och kommissionen erkänner Glaxosmithkline att den dubbla prissättningen syftar till att hämma parallellhandeln.

Positivt beslut
? Vi tycker naturligtvis att det här är ett positivt beslut eftersom Spanien är den största marknaden för parallellexport, säger Ulf Janzon, vd på Paranova och ordförande i FPL, Föreningen för parallellimportörer av läkemedel.
? Parallellimporten står i dag för cirka tio procent av all läkemedelsförsäljning i Sverige och bidrar till sänkta kostnader i den svenska sjukvården.
Glaxosmithkline har nu två månader på sig att meddela kommissionen vilka åtgärder företaget kommer att vidta.
? Naturligtvis rättar vi oss efter kommissionens beslut. Vi kan inte göra något åt det, säger Lena Strömberg, informationschef på Glaxosmithkline i Sverige.