Annons

Kompromisslösning om chefsstrukturen

Apoteket beslutade i maj att apotekschefernas framtida ansvarsområden ska avgöras på lokal nivå. Det betyder sannolikt att många chefer får mindre ansvar än idag.

21 jun 2001, kl 16:39
0

Annons

Den 17 maj tog Apoteket AB beslut om en ny chefsstruktur inom företaget. Det ursprungliga förslaget från i höstas, där man bland annat lanserade idén att de nuvarande apotekscheferna skulle avvecklas, väckte starka reaktioner från främst Sveriges Farmacevtförbund.

Ansvar kan variera

Därför blev istället ett kompromissförslag verklighet där den nuvarande chefsstrukturen bibehålls, men bara tills den nya organisationen etablerats.
Sedan ska den nytillsatte så kallade apoteksområdeschefen i dialog med berörda apotekschefer fastlägga de ansvarsförhållanden som ska gälla på varje apotek, där det utlagda ansvaret kan komma att variera mellan apoteken. Detta innebär sannolikt i vissa fall ett minskat ansvar på lokal nivå.

Apoteksområden skapas

Den 1 juli övertar så kallade distriktschefer apoteksdirektörernas ansvarsområden. I höst ska dessa i samarbete med apotekschefer och fackliga företrädare arbeta fram nya apoteksområden inom varje distrikt.

Dessa ska ledas av apoteksområdescheferna, som får en nyckelroll i Apotekets nya organisation. Befattningens innehåll ska utformas i detalj i september, och tjänster ska sedan utlysas så snart som apoteksområdena fastställts. En av uppgifterna blir alltså att utforma en lämplig organisation och ansvarsfördelning lokalt.

Vad de ansvariga på apoteksnivå kommer att tituleras framöver är ännu inte avgjort.