Tamoxifen bara i fem år

En ny studie visar att bröstcancerpatienter inte får någon ytterligare effekt av behandling med tamoxifen efter fem år.

21 jun 2001, kl 16:40
0

Trots att resultat från tidigare mindre studier har antytt att behandling med tamoxifen av kvinnor med bröstcancer i mer än fem år troligen inte ger någon ytterligare effekt, har det varit oklart hur länge behandlingen bör pågå. En ny studie som publicerades i Journal of the National Cancer Institute (2001;93:684-90) bekräftar att behandling med tamoxifen längre än fem år inte är motiverad.
Forskarna randomiserade

1 172 kvinnor som redan hade behandlats med tamoxifen i fem år att antingen fortsätta med behandlingen eller få placebo. Efter sju år kunde man se ett något bättre resultat hos kvinnor som slutat med tamoxifen jämfört med de som fortsatt med läkemedlet. Effekten var densamma oavsett ålder eller andra variabler.

Frågan om hur länge patienter ska behandlas med tamoxifen är viktig eftersom behandlingen inte är problemfri, påpekar forskarna. Även om läkemedlet verkar som en östrogenantagonist i bröstvävnad har det vid längre behandling kopplats till ökad risk för livmodercancer. I den aktuella studien var det 12 fall av livmodercancer bland kvinnor som fick tamoxifen och sex i placebogruppen.