Annons

För många apotekare i framtiden tror HSV

Högskoleverket
förutspår de att det kommer vara svårt att få jobb som
apotekare de kommande åren. Därmed går HSV helt emot den oro för
apotekarbrist som genomsyrar apoteksmarknadsutredningen och dess
remissvar. Fred Nyberg, dekan på farmacevtiska fakulteten
i Uppsala, anser att  HSV:s rapport är felaktig.

5 mar 2009, kl 11:28
2

Enligt HSV:s rapport visar beräkningar från Prognosinstitutet att det årliga rekryteringsbehovet av apotekare kommer att vara betydligt mindre än det antal som årligen examineras under hela perioden fram till 2025. De skriver samtidigt att omregleringen av apoteksmarknaden gör det svårt att bedöma arbetsmarknaden, men slutsatsen är ändå att det är en överetablering av apotekare.
? De använder samma felaktiga data som de gjorde för ett år sedan. Det är problematiskt att HSV vid den här tiden varje år kommer ut med så dåligt underbyggda slutsatser precis när studenterna ska fatta beslut om vilka utbildningar de ska söka, säger Fred Nyberg, dekan på farmacevtiska fakulteten i Uppsala.
? Det kan påverka söktrycket och på sikt får vi kanske inte de apotekare som behövs.

I debatten inför omregleringen av apoteksmarknaden har bristen på apotekare lyfts fram som ett problem. Regeringen räknar med flera hundra fler apotek de kommande åren, och i sin argumentation för vilken kompetens som ska krävas för att bli läkemedelsansvarig har de bland annat sagt att det räcker med recepetariekompetens eftersom det råder brist på apotekare.  
? Min bedömning är att det kommer finnas ett stort behov av apotekare i framtiden, särskilt om Sverige ska anpassa sig till den europeiska standarden som är att det finns en apotekare per apotek, säger Fred Nyberg.
? Det här är en mycket lukrativ marknad där man som apotekare också kommer kunna starta eget apotek, så det är ett framtidsyrke.

När det gäller receptarier är HSV däremot orolig för en kommande brist, framförallt beroende på stora pensionsavgångar. Men de skriver också att det kan vara möjligt att göra en viss omfördeling av arbetsuppgifter mellan receptarier och apotekare. Eftersom det är svårt att förutspå hur det kommer se ut på en ny apoteksmarknad rekommenderar HSV att utbildningsinstanserna ska välja en medelväg när det gäller att utöka antalet utbildningsplatser på receptarieprogrammet.

2 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Ställ kravet att Apotekare ska vara läkemedelsansvariga på de nya apoteken i.o.m omregleringen. Då löses inte bara problematiken med för många apotekare – vi får även en ökad säkerhet vad gällande läkemedelsanvändningen på köpet!

  2. Motsägelsefullt att kravet på läkemedelsansvar för apotekare inte befästet i lagen, med tanke på att det var just en potentiell Apotekarbrist de motiverade sig med…